Schneller János művészettörténész szeptember 14-én, a Molnár Sándor – Zugló-Párizs kiállítás megnyitóján elhangzott beszéde

2023 szeptember 15, péntek

A hazai absztrakció második világháború után induló nemzedéke egyik legkiemelkedőbb és leginkább egyéni formanyelvvel rendelkező alkotójának, Molnár Sándornak (1936–2022) életművét mind ez idáig csak a művészettörténész szakma és a tanítványi kör értékelte. Molnár művei ritkán bukkannak fel a műkereskedelemben, művészetének szélesebb körben való elismerése és megismerése csak az elmúlt néhány évben kezdődött meg. Ennek a folyamatnak két fontos sarokköve a 2021-ben megjelent, tekintélyes méretű Festőjóga című életmű-katalógus, valamint a Műcsarnokban […]

A hazai absztrakció második világháború után induló nemzedéke egyik legkiemelkedőbb és leginkább egyéni formanyelvvel rendelkező alkotójának, Molnár Sándornak (1936–2022) életművét mind ez idáig csak a művészettörténész szakma és a tanítványi kör értékelte.

Molnár művei ritkán bukkannak fel a műkereskedelemben, művészetének szélesebb körben való elismerése és megismerése csak az elmúlt néhány évben kezdődött meg. Ennek a folyamatnak két fontos sarokköve a 2021-ben megjelent, tekintélyes méretű Festőjóga című életmű-katalógus, valamint a Műcsarnokban 2022-ben rendezett azonos című retrospektív tárlat. Kiállításunk ezt a sort szeretné folytatni, azaz a molnári életmű megismerését, értelmezését és helyén kezelését segíti elő.
Válogatásunk a szinte teljesen ismeretlen, korai – azaz az 1960-as és az 1970-es években készült – grafikai művekre, valamint azok hazai és nemzetközi kontextusára összpontosít. A címadás arra az egyoldalú szellemi-művészeti kapcsolatra utal, amely az ötvenes évek végén induló Zuglói Kör fiatal művészei és az Új párizsi iskolaként is emlegetett, a második világháború után főként Párizsban működő absztrakt alkotók (Jean Bazaine, Jean Le Moal, Jean Bertholle, Julius Bissier, Maurice Estève, Alfred Manessier) között jött létre. A művészetet és a művészeti képzést elnyomó diktatúra stiláris cenzúrája nem tette lehetővé az avantgárd és a modern irányzatok megismerését; a vasfüggöny innenső oldaláról szinte lehetetlennek tűnt a nyugati kortárs művészeti irányzatokhoz való hozzáférés. A főiskolai művészettörténet oktatás a posztimpresszionizmus koránál véget ért. Így a fiatal művészek a huszadik század avantgárd mozgalmaival csak igen nagy erőfeszítések révén tudtak megismerkedni. Néhányan az ötvenes évek végén, Molnár Sándor zuglói lakásán összegyűlve, Hamvas Béla szellemi vezetése alatt fordították, olvasták, értelmezték és stencilezve terjesztették Európa szabadabb felének progresszív művészeti szakirodalmát. A fiatalok a vaskalapos főiskolai képzés ellenpontjaként itt, a később Zuglói Kör néven emlegetett önképzőkörben szerezték meg ismereteiket a XX. század művészetéről, és ebben az időszakban hozták létre azokat a műveket, amelyek valódi tanulóéveik dokumentumai. Molnár mellett a Zuglói Körben indultak az úgynevezett neoavantgárd generáció legnagyobb alakjai, többek között Bak Imre, Deim Pál, Hencze Tamás, Hortobágyi Endre, Molnár László és Nádler István, hogy később mindnyájan más-más irányba fejlesszék tovább egyéni látásmódjukat. Válogatásunkban az ő korai műveik közül is látható egy-egy grafika.

A kiállítás gerincét az a két tucat grafikai mű adja, melyet Molnár a hatvanas és a hetvenes években készített. A korai grafikákon erőteljesen érződik Jean René Bazaine festészetének és teoretikus műveinek hatása. Megértésükhöz hozzásegíthetnek minket a francia teoretikus festő gondolatai. „Egyetlen formán belül két lehetséges magyarázat lebegése: ez az intervallum, ez a hasadás, amelynek éles tudatára ébredünk, (amely) végül is hatalmába keríti a tárgyat. A tárgy helyébe lépnek maguk az értelmezések, azok válnak legfőbb realitásává, és egysége ezekben valósul meg. […] Ha mindkét jól megkülönböztetett realitásnak egyenlő esélyt adunk ugyanazzal a formával felruházva, ez a forma egy univerzálisabb és függetlenebb formát követel a két realitásénál, és ez az új, egyetemesebb alakzat mindkét előbbi formát magában foglalja majd.”
A művek másik csoportja már a saját maga által később festőjógának hívott életprogram első szakaszához sorolható, amely a Föld elem elnevezést kapta. Ebben a szakaszban – Molnár szerint – a festő legfőbb feladata az, hogy megteremtse az alkotás (teremtés) szilárd alapjait, azaz főként a természet, a jelenségek, a régi mesterek és az ember megfigyelésén és leképezésén alapulnak. A tárgyak megformálása során elsődleges a saját festői nyelv kialakítása, majd a forma belső szerkezetének megtalálása és leemelése, geometrizálása, azaz végső soron absztrahálása. A műveken erőteljesen jelen vannak a tárgyi világ redukált formái és harmonikus struktúrákba szervezésének igénye, valamint a tiszta színek kontrasztjaira és komplementereire épülő harmónia. Ne gondoljunk azonban valódi geometriára, hiszen a képek sokkal inkább organikus, természeti formákra, olykor légi felvételekre emlékeztetnek, melyek a látható forma esszenciáját sűrítik egy totális, minden felületet kitöltő látvánnyá. A kubisták több nézőpontot egyesítő kompozíciói a testek természetes formáit idézve, kubusokra való redukció nélkül köszönnek vissza. Maurice Estève látásmódja érződik a patchwork-szerű, primer színeikkel jól elhatárolt felületekből építkező kompozíciókon.

Molnár művei mellett a fent említett kortárs francia művészek alkotásai közül számos grafika szerepel a kiállításon, amelyek több ponton inspirálták a Zuglói Kör művészeit.
A direkt vizuális áthallások mellett igen fontos szerepet játszott az a jelentős teoretikus háttér, amely a szocialista realizmussal és az ideologikus látványfestészettel szemben elméleti hátteret biztosított a félhomályban tapogatózó fiatalok számára. A művész számára a látvány lehet ugyan inspiráció, vagy kiindulópont, de a mű valódi értelmét és súlyát a személyes valóságnak és a dolgok mélyebb megértésének szintézise során születő új realitás adja – vallották a francia kortársak. Talán nem véletlen, hogy Magyarországon a realizmusnak hazudott hivatalos művészet mindent átható közegében éppen a magasabb realitás keresésének igénye hatott legerősebben a fiatal festők művészetére. Ez segített megtalálni azokat az ösvényeket, amelyeken elindulva ki-ki megtalálta önkifejezésének legmegfelelőbb formáját.

A kör tagjainak korai grafikái közül megjelenő válogatás a látásmódok és alkotói módszerek, már a hatvanas években megmutatkozó sokféleségét mutatja be. André Lanskoy motívumrejtő művészetének hatása megmutatkozik Molnár László és Hortobágyi Endre művein. Hencze hatvanas évek első felében készült festményein Hans Hartung pszichográfoknak is nevezhető, kalligrafikus gesztusainak hatása köszön vissza. Deim szimbólummá nemesedő ember-alakjai éppúgy megőrzik a látható világgal való közvetlen kapcsolatot, mint a CoBrA csoport tagjainak a népművészetből és a szürrealizmusból táplálkozó figurái, bár kompozíciói sokkal szigorúbb geometriát követnek. Bak és Nádler már a hatvanas évek második felében a geometrikus absztrakció és a nyugat-német közvetítéssel érkező amerikai hard edge painting hatása alá kerülnek. Első szitanyomataik már ebben a szellemiségben készülnek. A tárlat kísérletet tesz arra, hogy Molnár Sándor és a Zuglói Kör művészeinek szerepét és jelentőségét újabb árnyalatokkal színesítse, és elhelyezze az Európai Iskola és az Iparterv között a magyar absztrakció történetében.

Schneller János

Elhangzott: 2023. szeptember 14-én, 18 órakor a Resident Art galériában

Molnár Sándor, Zugló–Párizs – Papírművek a ‘60-as és a 70-es évekből (A kiállítás október 28-ig látható.)

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Molnár Sándor ’60-as és ’70-es években készült papírmunkáiból nyílik kiállítás szeptember 14-én a Resident Art galériában

2023 szeptember 10, vasárnap

A hazai absztrakció második világháború után induló nemzedéke egyik legkiemelkedőbb és leginkább egyéni formanyelvvel rendelkező alkotójának, Molnár Sándornak (1936–2022) életművét mind ez idáig csak a művészettörténész szakma és a tanítványi kör értékelte. Molnár művei ritkán bukkannak fel a műkereskedelemben, művészetének szélesebb körben való elismerése és megismerése csak az elmúlt néhány évben kezdődött meg. Ennek a folyamatnak két fontos sarokköve a 2021-ben megjelent, tekintélyes méretű Festőjóga című életmű-katalógus, valamint a Műcsarnokban […]

A hazai absztrakció második világháború után induló nemzedéke egyik legkiemelkedőbb és leginkább egyéni formanyelvvel rendelkező alkotójának, Molnár Sándornak (1936–2022) életművét mind ez idáig csak a művészettörténész szakma és a tanítványi kör értékelte.

Molnár művei ritkán bukkannak fel a műkereskedelemben, művészetének szélesebb körben való elismerése és megismerése csak az elmúlt néhány évben kezdődött meg. Ennek a folyamatnak két fontos sarokköve a 2021-ben megjelent, tekintélyes méretű Festőjóga című életmű-katalógus, valamint a Műcsarnokban 2022-ben rendezett azonos című retrospektív tárlat.

Szinte teljesen ismeretlen, a korai – azaz az 1960-as és az 1970-es években készült – grafikai művekre, valamint azok hazai és nemzetközi kontextusára összpontosít a mostani kiállítás. A címadás arra az egyoldalú szellemi-művészeti kapcsolatra utal, amely az ötvenes évek végén induló Zuglói Kör fiatal művészei és a főként Párizsban működő absztrakt alkotók (Jean Bazaine, Jean Le Moal, Roger Bissier, Maurice Estève, Alfred Manessier) között jött létre. A művészetet és a művészeti képzést elnyomó diktatúra stiláris cenzúrája nem tette lehetővé az avantgárd és a modern irányzatok megismerését; a vasfüggöny innenső oldaláról szinte lehetetlennek tűnt a nyugati kortárs művészeti irányzatokhoz való hozzáférés. A fiatal művészek Molnár Sándor zuglói lakásán összegyűlve Hamvas Béla szellemi vezetése alatt fordították, olvasták, értelmezték és stencilezve terjesztették Európa szabadabb felének progresszív művészeti szakirodalmát. A fiatalok – a vaskalapos főiskolai képzés ellenpontjaként – itt szerezték meg ismereteiket a XX. század művészetéről, és ebben az időszakban hozták létre azokat a műveket, amelyek valódi tanulóéveik dokumentumai. Molnár mellett a Zuglói Körben indultak az úgynevezett neoavantgárd generáció legnagyobb alakjai, többek között Bak Imre, Deim Pál, Hencze Tamás, Hortobágyi Endre és Nádler István, hogy később mindnyájan más-más irányba fejlesszék tovább egyéni látásmódjukat.

A kiállítás gerincét az a két tucat grafikai mű adja, melyet Molnár a hatvanas és a hetvenes években készített. Ezek a művek a saját maga által később festőjógának hívott életprogram első szakaszára esnek, amely a Föld elem elnevezést kapta. Ebben a szakaszban – Molnár szerint – a festő legfőbb feladata az, hogy megteremtse az alkotás (teremtés) szilárd alapjait, azaz főként a természet, a jelenségek, a régi mesterek és az ember megfigyelésén és leképezésén alapulnak. A tárgyak megformálása során elsődleges a saját festői nyelv kialakítása, majd a forma belső szerkezetének megtalálása és leemelése, geometrizálása, azaz végső soron absztrahálása. A műveken erőteljesen jelen vannak a tárgyi világ redukált formái és harmonikus struktúrákba szervezésének igénye, valamint a tiszta színek kontrasztjaira és komplementereire épülő harmónia.

Molnár művei mellett a fent említett kortárs francia művészek alkotásai közül számos grafika szerepel a kiállításon, amelyek több ponton inspirálták a Zuglói Kör művészeit. A kör tagjainak korai grafikái közül megjelenő válogatás a látásmódok és alkotói módszerek sokféleségét mutatja be, ami már a hatvanas–hetvenes években megmutatkozott a fiatal alkotók grafikáin. A tárlat kísérlet arra is, hogy a magyar neoavantgárd kezdeteit és nemzetközi hatásrendszerét a vizualitás eszközeivel érzékeltesse.

Szeretettel várunk mindenkit szezonnyitó kiállításunkra!

MOLNÁR SÁNDOR │ Zugló–Párizs. Papírművek a ’60-as és ’70-es évekből
Megnyitó: 2023. szeptember 14., csütörtök 18 óra
A kiállítást megnyitják a kurátorok, Schneller János művészettörténész és Bánki Ákos képzőművész, valamint Molnár László festőművész, a Zuglói Kör művésze
Helyszín: Resident Art galéria (1085 Budapest, Horánszky u. 5. I. emelet)
Látogatható: 2023. szeptember 15-től október 28-ig
Nyitvatartás: szerdán, csütörtökön és pénteken 13-tól 18 óráig, szombaton bejelentkezéssel a [email protected] e-mail címen

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Megjelent a RAF2023 nyári kortárs képzőművészeti vásárunk katalógusa!

2023 július 5, szerda

Resident Art Fair 2023 │ Nyári Kortárs Képzőművészeti vásár Fél év után ismét visszatér a Resident Art Fair, ezúttal egy színes, nyári válogatással, melynek súlypontja ismét a fiatalokon van. Egy olyan bőséges válogatást állítottunk össze, amelyben sokféle látásmód megfér egymás mellett: groteszk, absztrakt, figuratív, nonfiguratív, minimalista, naiv, fotografikus és geometrikus, formabontó és hagyományőrző. Válogatásunk alapja a felfedezés és a minőséghez való ragaszkodás, amelynek során nem csak az újszerű látásmódokat értékeljük, […]

Resident Art Fair 2023 │ Nyári Kortárs Képzőművészeti vásár

Fél év után ismét visszatér a Resident Art Fair, ezúttal egy színes, nyári válogatással, melynek súlypontja ismét a fiatalokon van.

Egy olyan bőséges válogatást állítottunk össze, amelyben sokféle látásmód megfér egymás mellett: groteszk, absztrakt, figuratív, nonfiguratív, minimalista, naiv, fotografikus és geometrikus, formabontó és hagyományőrző. Válogatásunk alapja a felfedezés és a minőséghez való ragaszkodás, amelynek során nem csak az újszerű látásmódokat értékeljük, hanem a hagyományok jó értelemben vett folytatóit is, akik a tanultat megtartva lépnek tovább, saját vizuális világuk építésekor.

Kiállítóink mindnyájan professzionális művészek, akik reflektálnak az aktuális festészeti, vizuális, avagy társadalmi kérdésekre, valamint a hazai kortárs művészeti élet aktív alakítói és kiállítói. A feltörekvő és fiatal művészek mellett olyan alkotók is bekerültek a válogatásba, akik időközben a művészeti színtér sikeres, befutott művészeivé váltak, mások épp most kapnak először lehetőséget, hogy kipróbálják magukat a művészeti piacon.

Válogatásunkkal szeretnénk megszólítani a kortárs művészeti színtéren kívül elhelyezkedő, de a legújabb tendenciák iránt érdeklődőket, akik számára nem mindegy, hogy milyen képekkel élnek együtt, de nehezen igazodnak el az óriási „vizuális zajban”. Válogatásunkkal támpontokat és fogódzókat is kijelölünk azok számára, akik most lépnek be a kortárs művészet sokszínű világába.

Az elmúlt 5 évben 12 vásárt szerveztünk, ahol több száz művész több ezer alkotása kapott lehetőséget a bemutatkozásra, valamint több ezer művészetkedvelő tekintette meg vásárainkat és a hozzájuk kapcsolódó katalógusokat. Büszkék vagyunk rá, hogy sokan nálunk vásárolták meg első képzőművészeti alkotásukat, majd léptek be a kortárs művészet rajongóinak táborába, és arra is, hogy sok képzőművész nálunk adott el először művet, majd lépett be a kortárs galériák világába.

A vásár katalógusának online lapozható változata ITT TALÁLHATÓ, letölthető pdf formában pedig ITT ÉRHETŐ EL!

Mindenkinek jó felfedezést és böngészést kívánunk!
A kurátorok, Bánki Ákos képzőművész és Schneller János művészettörténész

Helyszín: Resident Art galéria (1085 Budapest, Horánszky u. 5. I. emelet)
Időpont: 2023. július 13-22.
Nyitvatartás: szerda, csütörtök, péntek, szombat 14-től 19 óráig

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

A LÁTVÁNYON INNEN – Marosi Panni, Merényi Dávid és Ronga Eszter legújabb képeiből nyílik kiállítás június elsején a Resident Art galériában

2023 május 26, péntek

Talán nem tévedünk sokat, ha figuratív jelzővel illetjük Marosi Panni, Merényi Dávid és Ronga Eszter festészetét, igaz, ezzel nem is mondunk túl sokat róluk. Talán helyesebb azt mondani, hogy a három fiatal művészt a látható világ jelenségei és azok különböző festői reprezentációi foglalkoztatják. A modern képalkotó eszközök vizuális effektusainak festői reflexiója és a művészettörténeti előképek, bár nagyon különbözően, de egyaránt fontos szerepet kapnak mindhármuk festészetében. A minket körülvevő világ különböző […]

Talán nem tévedünk sokat, ha figuratív jelzővel illetjük Marosi Panni, Merényi Dávid és Ronga Eszter festészetét, igaz, ezzel nem is mondunk túl sokat róluk. Talán helyesebb azt mondani, hogy a három fiatal művészt a látható világ jelenségei és azok különböző festői reprezentációi foglalkoztatják. A modern képalkotó eszközök vizuális effektusainak festői reflexiója és a művészettörténeti előképek, bár nagyon különbözően, de egyaránt fontos szerepet kapnak mindhármuk festészetében. A minket körülvevő világ különböző vizuális aspektusait felerősítve emelik ki és személyes látásmódjukon átszűrve helyezik figyelmünk középpontjába. Festői világukat leginkább a telített, olykor harsány színek szeretete kapcsolja össze, miközben három nagyon különböző vizualitást képviselnek.

Marosi Panni enteriőrjeit ismerős bútorok, meleg színű minták és esztétikus használati tárgyak teszik elsőre otthonossá, hosszabb szemlélődést követően azonban a térbeli viszonyulások és arányok szándékos tisztázatlansága, a képlékeny formák cseppfolyós tánca pszichedelikus, belső utazáshoz társuló látomássá teszik hasonlóvá a képeket. A magas fokú realitásigénnyel megfigyelt és érzéki ecsetkezeléssel megfestett részletek nem állnak össze valamiféle hiperrealista összképpé, hanem a látomások, az álmok, a tudatalatti élmények szürrealista látványvilágának jegyeit hordozó meseszerű kifestőkönyvvé alakulnak. Ezt az értelmezést erősítik a színpadszerű szobabelsők sokszor a pszichoterápiás rendelők erőltetett otthonosságát idéző elrendezése, melyben múltunk vizuális kultúrájának és formatervezésének becses darabjai, kollektív emlékezetünkbe égett tartozékaiként, gyermekkorunk idealizált idejébe repítenek. Képein gyakorta ismerhetünk fel általa nagyra tartott művészek műveiből apró idézeteket, klasszikus „kép a képben” jeleneteket, akár konkrét kompozíciós megoldásokat is, így juthatnak eszünkbe a metafizikus festészetet alapító Giorgio de Chirico sokszor színpadszerű kompozíciói. Ebbe a szürrealista rendelőbe invitál minket a művész, hogy a saját múltunkon eltöprengve süllyedjünk abba a relaxált állapotba, amelyben a festmény hatására születő asszociációk és ötletek szabadon áramolhatnak az elménkben.

Merényi Dávid festményein a mindennapok vizualitása köszön vissza, nem mindennapi festőiséggel. A naponta ismétlődő és megszokott vizuális környezet olyan figyelmetlenséget, fásultságot vált ki belőlünk, amely a saját lakókörnyezetünk szépségeire szinte vakká tesz bennünket. Nem véletlen, hogy turista üzemmódba kell kapcsolnunk ahhoz, hogy saját épített környezetünk szépségeit, érdekességeit észrevegyük. Merényi gyűjtései révén banális témák nem várt festőiséggel kerülnek a vászonra, mint kapualjak, lépcsőházak, falrészletek, vagy ismerős enteriőrök. Festészete igazi fényfestészet, amelyet a helyi színértékek dominálnak. Egyszerre van jelen bennük a nagybányai fényfestészet és Itália izzó, telített színei. Festésmódja nem szépíti meg a láthatót, hiszen a használat, az igénybevétel nyomai, vagy akár a szándékos rongálások egymást fedő rétegei egyszerre vannak jelen képein. Nem csak szokatlan festőiségükkel lepnek meg a képek, hanem azzal a furcsa kettősséggel is, amelyen egyszerre van jelen az ismerős otthonosság és az újdonság felfedező hangulata.

Ronga Eszter képeinek főszereplője a végtelen tér és az abban mozgó ember. De a kettő csak egymás relációjában értelmezhető: a homogén színfelület az előtte-rajta megjelenő figurák által válik tájjá, míg a tömeg „breugeli”, miniatűr emberkéi a mögöttük feszülő színfelületre vetett árnyékuk révén válnak tényleges, hús-vér alakokká. A képek egyszerre szólnak a táj végletekig redukált absztrakciójáról és a staffázs posztmodern újraértelmezésének lehetőségeiről, hiszen a különálló csoportokba verődő alakok – viszonyítási pontok nélkül – olyan hatást keltenek, mintha egy térszimuláció homogén felületén mozognának. Ebből az uniformizált, minden irányba táguló térből hiányoznak a kitüntetett helyek. Olykor mégis feltűnik egy-egy tereptárgy, esetlegesen és játékosan, mintha csak a gyerekkönyv-illusztrációk világába csöppentünk volna. Az irányvesztés, a viszonyítás nélküli végtelen tér és a mindent beborító, semleges egyszínűség értelmezhető elidegenedett világunk nyomasztó metaforájaként is, amit csak látszólag old fel a képek könnyed dekorativitása. Újabb képein a háttér korábban homogén felülete mintha festőibb, oldottabb közeggé alakulna, ahol a tónusok és a színátmenetek halvány derengés érzetét keltik, amely így már kevésbé konkrét színpadként feszül a figurák alatt, sokkal inkább egyfajta térben is terjedő közeget von köréjük.

Schneller János

 

A kiállítás >> katalógusa

Megnyitó: 2023. június 1., csütörtök 18 óra
A kiállítást megnyitja: Sinkó István képzőművész, művészeti író
Csellón közreműködik: Bodor Ágnes
Helyszín: Resident Art galéria (1085 Budapest, Horánszky u. 5. I. emelet)
Látogatható: 2023. június 2-től július 1-ig
Nyitvatartás: szerdán, csütörtökön és pénteken 13-tól 18 óráig, szombaton bejelentkezéssel a [email protected] e-mail címen

2023. június 16., péntek 18 óra
Artist Talk Marosi Panni, Merényi Dávid, Ronga Eszter képzőművészek részvételével. Moderátor: Schneller János művészettörténész

2023. június 29., csütörtök 18 óra
Tárlatvezetés és finisszázs Schneller János művészettörténész, Marosi Panni és Ronga Eszter képzőművészek részvételével

Szeretettel várunk mindenkit!

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Outlines – Körvonalak. Új szitanyomat-mappa bemutató és kiállításmegnyitó a Resident Art galériában

2023 május 1, hétfő

Második szitanyomat-mappájával ismét mérföldkőhöz érkezett a Resident Art galériát fenntartó Garten Kortárs Művészeti Alapítvány. Az új mappában négy művész, Szőke Gáspár, Tóth Anna Eszter, Kaszás Konrád és David Stuart Sutherland szitanyomata kapott helyet. A művek és a művészek május folyamán csoportos kiállítás keretében is bemutatkoznak a Horánszky utcai Resident Art galériában. Az 50 darabos limitált példányszámú Outlines – Körvonalak mappából 30 db elérhető: 200.000,- Ft támogatás ellenében juthat hozzá a […]

Második szitanyomat-mappájával ismét mérföldkőhöz érkezett a Resident Art galériát fenntartó Garten Kortárs Művészeti Alapítvány. Az új mappában négy művész, Szőke Gáspár, Tóth Anna Eszter, Kaszás Konrád és David Stuart Sutherland szitanyomata kapott helyet. A művek és a művészek május folyamán csoportos kiállítás keretében is bemutatkoznak a Horánszky utcai Resident Art galériában. Az 50 darabos limitált példányszámú Outlines – Körvonalak mappából 30 db elérhető: 200.000,- Ft támogatás ellenében juthat hozzá a műkedvelő közönség a Garten Kortárs Művészeti Alapítványnál.

A mappáról
A Garten Kortárs Művészeti Alapítvány küldetése a kortárs művészet népszerűsítése. Céljai közt fontos helyet foglal el a pályakezdő, valamint a feltörekvő képzőművészek felkarolása és bemutatása, illetve a kortárs művészet széles körben való el- és megismertetése. E célok érdekében második alkalommal hoztunk létre egy négy művész szitanyomatát összefogó mappát. A Outlines – Körvonalak szitanyomat-mappa megvásárlásával nem csak négy művész, egyedileg szignált és számozott művéhez juthat hozzá a műkedvelő közönség, hanem támogatja a Garten Kortárs Művészti Alapítvány és a Resident Art galéria további működését is.
A művészek egymástól elütő, egyedi látásmódját összekapcsoló fogalom a körvonal, amely mindegyik művésznél más-más formában és minőségben jelenik meg: kereső firkaként, elválasztó határvonalként, formaképző elemként vagy elszakító gesztusként. Az összeválogatott művek különböző festői minőségeket képviselnek, de több fontos ponton össze is kapcsolódnak. A műveket Bánki Ákos képzőművész és Schneller János művészettörténész válogatta.

A kiállításról
A Outlines – Körvonalak szitanyomat-mappa bemutatásának alkalmából a négy művészt összefogó kiállítást rendezünk a Resident Art galériában, ahol a szitanyomatok mellet más, nagyobb volumenű műveket is kiállítunk. A kiállításon a művészek legfrissebb alkotásain keresztül átfogó képet alkothatunk az általuk képviselt vizualitásról.

Megnyitó: 2023. május 3., szerda 19 óra
Látogatható: 2023. május 20-ig
Nyitvatartás: szerdán, csütörtökön és pénteken 13-tól 18 óráig, szombaton előzetes bejelentkezéssel a [email protected] e-mail címen
Helyszín: Resident Art galéria (1085 Budapest, Horánszky u. 5. I. emelet)

A művészekről
Kaszás Konrád minimalista optikai játékai a kereső vonal mentén kialakuló negatív és pozitív felületek egymásra utaltságát járják újra és újra körül. Kompozíciói láttán a sík mezők érzékelésének sokfélesége tárulkozik fel, amelyben az önmagába visszataláló, a határait feszegető, végtelen vonal és a saját percepciójának alávetett befogadó a főszereplő.

Tervrajzokat, vázlatokat, sőt bizonyos esetekben a spontán firkák világát is megidézik David Stuart Sutherland művein látható színes négyzetek, téglalapok és spontán vonalrendszerek. Az olykor széleik mentén összefűzött, torlódó, máskor egymást elfedő absztrakt színmezőket intuitív kollázsokként is olvashatjuk, melyek harsány színharmóniákat és látszólag véletlenszerű vonalrendszereket alkotnak.

Szőke Gáspár Róma padlóin, kapuin, bronz fedelein, épülethomlokzatain, vagy üvegablakain sokszor észrevétlenül megbújó ornamentális, vagy geometrizáló mintákat emeli be műveibe és teszi főszereplővé. A végtelenül egymásba fonódó, kontrasztos vonalakkal elválasztott ornamentális minták örök érvényű, a mindent átható természet törvényének engedelmeskedő hálóként fogják össze és tartják meg a fő motívumokat.

Tóth Anna Eszter művészetében a médiumok közötti szabad átjárás minden esetben összekapcsolódik a választott anyag természetének vizsgálatával és a hagyományos értelemben vett táblakép határainak folyamatos áthelyezésével. A matéria, szín, forma és méret kölcsönhatásából, olykor meghökkentő találkozások révén születő művek a harmadik dimenzióból a sík felé haladva a teljes befogadói teret birtokba veszik, és olyan totális élményt nyújtanak, amely a szemlélőt a látás, a tapintás és a térérzékelés komplex, szimultán élményével árasztják el.

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Structured Freedom – Április 26-án nyílik Benkő Barnabás kiállítása a K6 Projekt Galériában

2023 április 25, kedd

Szeretettel várunk mindenkit Benkő Barnabás Structured Freedom című kiállítására, az erzsébetvárosi K6 Projekt Galériába! Megnyitó: 2023. április 26., szerda 18 óra A kiállítást megnyitja: Kocsis Katica, esztéta „Benkő Barnabás képein háttérből előbukkanó vad ecset- és spraynyomok a térrel együtt az idő dimenziója felé is megnyitják az értelmezés tartományát; a múlt eseményeinek vizuális nyomait mintha nem is egy, hanem számos ismeretlen kéz festette volna, más-más időben egymásra rakódó rétegeket képezve a […]

Szeretettel várunk mindenkit Benkő Barnabás Structured Freedom című kiállítására, az erzsébetvárosi K6 Projekt Galériába!

Megnyitó: 2023. április 26., szerda 18 óra
A kiállítást megnyitja: Kocsis Katica, esztéta

„Benkő Barnabás képein háttérből előbukkanó vad ecset- és spraynyomok a térrel együtt az idő dimenziója felé is megnyitják az értelmezés tartományát; a múlt eseményeinek vizuális nyomait mintha nem is egy, hanem számos ismeretlen kéz festette volna, más-más időben egymásra rakódó rétegeket képezve a felületen. A látvány ezen aspektusa a szétfújt gyárkerítések, külvárosi, málló betonfalak és foszlott vakolatú tűzfalakon megjelenő tagek, gesztusok, graffitik egymással konkuráló látványát hitelesen idézi. Ebben a vizuális kavalkádban tesz némi rendet az a párhuzamos sávokból épülő rács, amely egyfelől elválik az alatta rejlő rétegtől, másfelől azonban színében és felvett mintáiban mégiscsak szerves részévé válik a látványnak; beépül a kép eredeti, geszturális rendszerébe.”Schneller János, művészettörténész

A kiállítás ingyenesen látogatható csütörtökönként és péntekenként 17-től 19 óráig.
Helyszín: K6 Projekt Galéria (1072 Budapest, Klauzál tér 6.)

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Plants from Here – Március 23-án nyílik Stark Attila nagyszabású kiállítása a Resident Art galériában

2023 március 15, szerda

Március 23-án Stark Attila legfrissebb képeiből nagyszabású kiállítás nyílik Plants from Here címmel a Resident Art galériában, amely Stark eddigi legnagyobb volumenű kiállítása is egyben. Stark Attila teljesen új tematikájú képei továbbra is őrzik a képregényszerű látásmódot; a harsány, tiszta színekkel festett, stilizált figurák magukon viselik alkotójuk összetéveszthetetlenül bumfordi, játékos világát. A KuloCity óta ismerős grafikus festészet stílusa visszaköszön a legújabb, „bukolikus” témájú képeken, amelyeken Stark közel tíz éve tartó […]

Március 23-án Stark Attila legfrissebb képeiből nagyszabású kiállítás nyílik Plants from Here címmel a Resident Art galériában, amely Stark eddigi legnagyobb volumenű kiállítása is egyben.

Stark Attila teljesen új tematikájú képei továbbra is őrzik a képregényszerű látásmódot; a harsány, tiszta színekkel festett, stilizált figurák magukon viselik alkotójuk összetéveszthetetlenül bumfordi, játékos világát. A KuloCity óta ismerős grafikus festészet stílusa visszaköszön a legújabb, „bukolikus” témájú képeken, amelyeken Stark közel tíz éve tartó természetjáró szenvedélyének szereplői és helyszínei láthatók. Az erdei séták során tudományos igénnyel összegyűjtött és külön Instagram-oldalon katalogizált növények, gombák és állatok mesés átiratai népesítik be festményeit, akárcsak a korábban mindenhol megjelenő majmok és kutyák. A különbség ugyanakkor hamar láthatóvá válik. Míg a korábbi festményeken a tér és az arányok tetszőlegesen váltakoznak és falfirkához hasonlóan jelennek meg egyazon képen, az újabb erdei tájak egységes arányaikkal, ha mégoly mesebelien is, de valódi tájként értelmeződnek. Hogy a két világ mikor és milyen formában tud találkozni Stark művein, arra ezen a nagyszabású egyéni kiállításon választ kapunk.

PLANTS FROM HERE − Stark Attila kiállítása

Megnyitó: 2023. március 23., csütörtök 18 óra
A kiállítást megnyitja: Petrányi Zsolt művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének vezetője

Helyszín: Resident Art galéria
Cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 5. I. emelet

Látogatható: 2023. március 24-től április 22-ig
Nyitvatartás: szerdán, csütörtökön és pénteken 13-tól 18 óráig, szombaton bejelentkezéssel a [email protected] e-mail címen.

Szeretettel várunk mindenkit a Resident Art galériába!

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Hot Goods – Február 9-én nyílik Németh Dávid és Gwizdala Dáriusz kiállítása a Resident Art galériában

2023 február 4, szombat

A Resident Art idei első kiállítása Németh Dávid és Gwizdala Dáriusz Hot Goods című projektje, melyen a két fiatal képzőművész egy közös installatív kiállításon mutatja be egymástól sokban különböző, de festői szabadságfokban mégis nagyon hasonló vizuális világát. „Mindkét alkotónál egy a dolgok mélységét kutató felszínesség tűnik fel, amelyet sajátos posztantropocentrizmus is áthat. A realista mágia megtévesztő, intenzív és magával ragadó, a dolgok előtereként meghúzódó esztétikai tartományban születik, ahol a dolgok […]

A Resident Art idei első kiállítása Németh Dávid és Gwizdala Dáriusz Hot Goods című projektje, melyen a két fiatal képzőművész egy közös installatív kiállításon mutatja be egymástól sokban különböző, de festői szabadságfokban mégis nagyon hasonló vizuális világát.

Mindkét alkotónál egy a dolgok mélységét kutató felszínesség tűnik fel, amelyet sajátos posztantropocentrizmus is áthat. A realista mágia megtévesztő, intenzív és magával ragadó, a dolgok előtereként meghúzódó esztétikai tartományban születik, ahol a dolgok korlátozhatatlan bősége a semmi, a hiány és a dolgok szakadékosságával együtt van jelen. Zavaros, riasztó, félelmetes, elbűvölő a dolgok világa, és semmi sem képes kategorikusan kinyilvánítani, hogy mi számít valósnak vagy valótlannak.” − Horváth Márk: A csillogó felszín és a színes hiány találkozása, Országút

– – –

Hot Goods
Németh Dávid és Gwizdala Dáriusz kiállítása

Megnyitó: 2023. február 9., csütörtök 18 óra
A kiállítást megnyitja: Horváth Márk filozófus, esztéta
Látogatható: 2023. február 10-től március 11-ig
Helyszín: Resident Art galéria
Cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 5. I. emelet

Nyitvatartás: szerdán, csütörtökön és pénteken 13-tól 18 óráig, szombaton bejelentkezéssel a [email protected] e-mail címen.

– – –

Szeretettel várunk mindenkit!

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Collector’s Selection 2023 – január 18-án nyílik a Resident Art újévi képzőművészeti vására

2023 január 11, szerda

A 2023-as év első vásárát Collector’s Selection névre kereszteltük, amellyel válogatásunk magas minőségét és exkluzivitását szeretnénk hangsúlyozni. A gyűjtők számára összeállított katalógusunkat az ünnepek utánra időzítjük, tudatosan kikerülve a decemberi túlkínálat zaját. A válogatás minőségéért a Resident Art galéria két kurátora, Bánki Ákos és Schneller János kezeskednek. A vásár katalógusának online lapozható változata >> IDE KATTINTVA << elérhető. A katalógus letölthető pdf-je pedig >> IDE KATTINTVA << elérhető. A válogatás […]

A 2023-as év első vásárát Collector’s Selection névre kereszteltük, amellyel válogatásunk magas minőségét és exkluzivitását szeretnénk hangsúlyozni. A gyűjtők számára összeállított katalógusunkat az ünnepek utánra időzítjük, tudatosan kikerülve a decemberi túlkínálat zaját. A válogatás minőségéért a Resident Art galéria két kurátora, Bánki Ákos és Schneller János kezeskednek.

A vásár katalógusának online lapozható változata >> IDE KATTINTVA << elérhető.
A katalógus letölthető pdf-je pedig >> IDE KATTINTVA << elérhető.

A válogatás három részre tagolódik.
Az első egy különleges nemzetközi grafikai válogatás, olyan külföldi mesterek nyomataival, akik a hazai piacon ritkán vagy még soha nem szerepeltek. A művek között megtalálható a CoBrA csoport alapítói Karel Appel vagy Corneille grafikái, a geszturális absztrakció neves művésze Hans Hartung, illetve a tasiszta Antoni Tàpies lapjai. A dekollázsairól elhíresült Mimmo Rotella és az olasz transzavantgárd jeles tagja Sandro Chia is szerepelnek műveikkel. Továbbá, a teljesség igénye nélkül: Nicolas Schöffer, Alfred Manessier, Victor Vasarely, Max Bill, Wolf Vostell, Günther Uecker nyomataiból válogattunk.

A második részben a hazai kortárs művészet nagymestereinek művei kaptak helyet. Többek között Bak Imre, Barcsay Jenő, Bukta Imre, Fajó János, Fehér László, Frey Krisztián, Hencze Tamás, Hortobágyi Endre, Keserü Ilona, Klimó Károly, Konok Tamás, Nádler István, Pinczehelyi Sándor, Šwierkiewicz Róbert, Szabados Árpád és mások jelentős grafikai művei láthatók.

A válogatás harmadik részét a galériánk művészköréhez csatlakozó fiatal és feltörekvő művészek műveiből állítottuk össze. A több mint húsz festményből álló részleg friss és erőteljes látványvilágokat állít szembe a hazai mesterek grafikáival. A képek nem csak a művészek vizuális világába kalauzolnak, de együtt kiállítva sokat elárulnak a galéria kurátorainak preferenciáiról is.

Collector’s Selection 2023 – a Resident Art újévi képzőművészeti vására
Látogatható: január 18-ától 28-áig
Helyszín: Resident Art galéria
Cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 5. I. emelet
Nyitvatartás: szerdán, csütörtökön és pénteken 13-tól 18 óráig, szombaton 10-től 13 óráig, illetve előzetes bejelentkezéssel ([email protected])

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Megjelent a katalógus! – RAF │ Őszi Zsongás 2022 │ kortárs képzőművészeti vásár

2022 október 27, csütörtök

November 10-én indul a RAF – Őszi Zsongás 2022 kortárs művészeti vásár fiatal és feltörekvő művészek legfrissebb műveiből a Klauzál téren, a minőségért most is Bánki Ákos képzőművész és Schneller János művészettörténész felelnek! Online lapozható katalógus >> ITT Letölthető pdf >> ITT Az április végi Tavaszi Zsongás nevű vásárunk sikerén felbuzdulva készítettük el az Őszi Zsongás című válogatást, melyben ismét visszatértünk a Resident Art vásárok eredeti koncepciójához: fiatal művészek frissen készült műveit kínáljuk elérhető áron. A […]

November 10-én indul a RAF – Őszi Zsongás 2022 kortárs művészeti vásár fiatal és feltörekvő művészek legfrissebb műveiből a Klauzál téren, a minőségért most is Bánki Ákos képzőművész és Schneller János művészettörténész felelnek!

Online lapozható katalógus >> ITT
Letölthető pdf >> ITT

Az április végi Tavaszi Zsongás nevű vásárunk sikerén felbuzdulva készítettük el az Őszi Zsongás című válogatást, melyben ismét visszatértünk a Resident Art vásárok eredeti koncepciójához: fiatal művészek frissen készült műveit kínáljuk elérhető áron.

A 70 meghívott művész több mint 300 műve, és az elérhető árak által lehetőséget teremtünk arra, hogy látogatóink megszerezzék első egyedi műalkotásukat, valamint arra is, hogy átfogó képet kapjanak a kortárs művészeti piac pályakezdő és feltörekvő alkotóinak festői világáról.

A zsongás most sem marad el, sőt fokozódik! A válogatás egyben kortárs festészeti alapozó is, amelyben a műfajok és irányzatok teljes keresztmetszetével találkozhatnak az érdeklődők 10 napon keresztül az Erzsébetvárosban. A vásár november 10-én már 14 órától látogatható, de a hivatalos megnyitóra aznap 18 órakor kerül sor drMáriás tárlatvezetésével.

Resident Art Fair │ Őszi Zsongás 2022 − kortárs képzőművészeti vásár
Megnyitó: 2022. november 10., csütörtök 18 óra
A vásárt megnyitja: drMáriás
Helyszín: Klauzál6 Projekt Galéria (1072 Budapest, Klauzál tér 6.)
A vásár november 10-étől 20-áig látogatható minden nap 14-től 19 óráig.

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Berlin felett a kék – október 3-án nyílik Márton Enikő kiállítása a Resident Art galériában

A Berlinben élő Márton Enikő a Keserü Ilona kolorista festészete által meghatározott pécsi képzőművészeti hagyomány hiteles képviselője és folytatója, aki egyedi látásmódjával ezt a színközpontú festészetet egy sajátos, táji-téri absztrakció dinamikusan alakuló formáin keresztül újítja meg. Márton Enikő 1980-ban született Fehérgyarmaton. Jelenleg Berlinben él és dolgozik. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának festő szakán diplomázott 2004-ben. Ugyanitt szerzett doktori fokozatot 2015-ben. Mestere: Prof. Somody Péter BERLIN FELETT A KÉK Márton Enikő […]

A Berlinben élő Márton Enikő a Keserü Ilona kolorista festészete által meghatározott pécsi képzőművészeti hagyomány hiteles képviselője és folytatója, aki egyedi látásmódjával ezt a színközpontú festészetet egy sajátos, táji-téri absztrakció dinamikusan alakuló formáin keresztül újítja meg.

Márton Enikő 1980-ban született Fehérgyarmaton. Jelenleg Berlinben él és dolgozik. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának festő szakán diplomázott 2004-ben. Ugyanitt szerzett doktori fokozatot 2015-ben. Mestere: Prof. Somody Péter

BERLIN FELETT A KÉK
Márton Enikő kiállítása a Resident Art galériában
Megnyitó: 2022. november 3., csütörtök 18 óra
A kiállítást megnyitja: Bordács Andrea esztéta, az ELTE SEK Vizuális Művészeti tanszék docense, tanszékvezetője
Helyszín: 1085 Budapest, Horánszky utca 5.
A kiállítás megtekinthető: november 4-étől december 8-áig
Nyitvatartás: szerdán, csütörtökön és pénteken 13-tól 18 óráig; szombaton bejelentkezéssel ([email protected])

– – –

Márton festészetében a harsány színek finom tónusátmenetei alakítják ki a folyamatos változás érzetét keltő haptikus formákat, melyek részletei táji elemeket – dombot, horizontot, sziklát, vízpartot – idéznek, és így a látvány absztrakciójaként is értelmezhetők. Ez az absztrakció azonban egyre kevesebb szálon kötődik a látható világ elemeihez, és egyre inkább saját, festői megoldásaiból építkező, immanens törvényszerűségeinek engedelmeskedik. Ebben, a fizika törvényeit figyelmen kívül hagyó világban a virtuális terek látásmódja érvényesül, amely a monitorok fénnyel telített, ragyogó színeivel keveredve pszichedelikus látomásokat idéz.

Márton Enikő művein a festés folyamatának dokumentálása az ecsetnyomok látványán és – saját palettáját megidézve – a színek keveredésének láttatásán keresztül érvényesül, amely nem csak a művész médiumtudatos, önreflektív attitűdjének tanújele, de a térbeliség és a dinamizmus érzékeltetésének festői eszköze is egyben. A tér illúziója a síkon azonban soha nem a hagyományos értelemben vett perspektíva szabályai szerint épül fel, hanem az egymás mellé helyezett színkontrasztok által keltett mélységérzetek, és a gyakran tektonikus formákat idéző, párhuzamos ecsetnyomok irányából és egymáshoz viszonyított helyzetéből következik. Az olykor egymással is konkuráló térbeli viszonyulások, a fragmentált táj-idézetek egymásba kapcsolása és az üresen hagyott felületek tágassága elbizonytalanítja a nézőt, és egyfajta lebegő hatást kölcsönöz az amúgy is könnyed, oldott formáknak. Ezek az egymásba oldódó formák azonban egyáltalán nem anyagtalanok; tömegük és szerkezetük van, pasztózus festésmódjuk anyagszerűséget és erőteljes plaszticitást biztosít nekik.

A könnyed, lebegő dinamizmus és a súlyos anyagszerűség találkozik a vásznakon, és alkotja meg e két ellentétes minőség vizuális szintézisét. Ez a kettősség a művész kétféle festésmódjában is tettenérhető: az oldott, elfolyó színterek lágy íveit a szabályos struktúrával és határozott formákkal rendelkező alakzatok tagolják egy-egy kompozíción belül. Márton művészete így a formátlan anyagszerű minőségek és a vaskos, határozott formák párbeszédeként is leírható.
Márton Enikő Berlinben él és alkot, de ezzel együtt a hazai kortárs művészeti élet aktív, rendszeresen kiállító szereplője. Festészete folyamatosan alakuló, kísérletező művészet, melynek gyökerei a nemzetközi informel és a hazai kolorista hagyomány nemzeti karakterét szintetizálja.

– – –

Márton Enikő
Fehérgyarmat, 1980

TANULMÁNYOK
2015 Doctor of Liberal Arts, fokozatszerzés, Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Pécs
2009-2012 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Doktori Iskola, festő szak, Pécs
2012 University of Lapland, Faculty of Art and Design, Rovaniemi, Finnország
2004-2006 Akademie der Bildenden Künste, München, Németország
2001-2002 Akademie der Bildenden Künste, festő szak, München, Németország
1999-2004 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, festő szak, Pécs

FŐBB EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK
2022 Belső terek, Gebauer Galéria, Civil Közösségek Háza, Pécs
2021 LAB, Evelyn Drewes Galerie, Hamburg, Németország
2021 INSIGHT – the window, ZÖNOTÈKA, Berlin, Németország
2020 Herein ins Offene, Galerie Weisser Elefant, Berlin, Németország
2019 Analogous Dimensions/ Marion Finkkel közösen
2019 A:D: curatorial, C24 Gallery, New York, USA
2019 Himmel über… Zwischenräume, Aperto Room, Berlin, Németország
2018 Passages, Collegium Hungaricum, Berlin, Németország
2016 Space to be, Galerie Weisser Elefant, Berlin, Németország
2015 Where were you when… , ZÖNOTÈKA, Berlin, Németország
2014 Fészek Galéria, Budapest
2013 Szín-Tér, Flux Galéria, Budapest

FŐBB CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK
2022 Tükröződések, GIM Ház szervezésében, Gödöllő Pécsi Doktori Iskola Archívuma
2022 Válogatás, Nádor Galéria, Pécs
2022 Természetes Monokróm, GIM Ház, Gödöllő
2019 Space Perceptions, Hybridart Space, Budapest Alles, Studio im Hochhaus, Berlin
2018 Alles, Lichtenberg Studios, Berlin Ankommen, Biesdorf Castle Gallery, Berlin
2017 Válogatás a Pécsi Doktori Iskola gyűjteményéből, B32 Gallery, Budapest
2017 Színerő, M21 Galéria, Pécs
2016 Ateliers, Galerie M, Berlin
2015 Out There – Travelling Without Moving, Art Moments, Budapest SYMMETRIE OASE, povvera, Berlin
2015 Az intimitástól a közszféráig, MűvészetMalom, Szentendre
2015 Papíron II., Deák Erika Galéria, Budapest
2015 Budapest-Balaton, Macar Kültür Merkezi, Istanbul
2014 Abstract variations, Trapéz, Budapest, Tisztuló ház, MaMü Galéria, Budapest

2013 Válogatás a Pécsi Doktori Iskola gyűjteményéből, M21 Galéria, Pécs
2012 DLA, Pécsi Galéria, Pécs
2012 Loop, Virág Judit Galéria
2012 Budapest relations, University of Lapland, Rovaniemi, Finnország
2012 February 29th 2008/12” Kunsthalle, Hannover, Németország
2011 DLA kiállítás, Pécsi Galéria, Pécs
2011 Freskólé, Nádor Galéria, Pécs
2011 Színerő, PTE-MK, Pécs
2010 Art Report Editions, K4 Gallery, Munich, Németország
2010 sehen & gesehen, Berliner Boden, Berlin, Németország
2010 Ars Geometrica, Cella Septichora, Pécs
2010 A Pécsi Doktori Iskola válogatott művei, Római Magyar Akadémia, Róma, Olaszország
2010 Párhuzamos valóságok, Hattyúház Galéria, Pécs Színerő, Zsolnay gyár
2010 Pécs Vasarely hatása, Modern Magyar Képtár, Pécs
2010 8. art 20 /small works for big impact/, European Artist e.V., Mühlhausen, Németország
2010 Közelítés jubileumi kiállítás, Nádor Galéria, Pécs
2009 on the way, Pál Gyula Terem, Nyíregyháza Friss Művészet, Mü-Terem Galéria, Debrecen
2009 Úton, Mü-Terem Galéria, Debrecen
2006 Vitamin „K“ – Künstler treffen Künstler, Kunsthaus Kannen, Münster
2002 Miskolci Grafikai Biennálé Annual exhibition, Akademie der Bildenden Künste, München,
Németország

FŐBB DÍJAK, ELISMERÉSEK
2011-2012 Erasmus Ösztöndíj, University of Lapland, Faculty of Art and Design, Rovaniemi, Finnország
2009-2012 Doktori Ösztöndíj, Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Doktori Iskola
2003-2004 Köztársasági Ösztöndíj, Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar
2001-2002 Erasmus Ösztöndíj, Akademie der Bildenden Künste, München

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Minták halmokban – szeptember 28-án nyílik Tóth Anna Eszter kiállítása a Resident Art galériában

2022 szeptember 21, szerda

Tóth Anna Eszter művészetében a médiumok közötti szabad átjárás minden esetben összekapcsolódik a választott anyag természetének vizsgálatával és a hagyományos értelemben vett táblakép határainak folyamatos áthelyezésével. Művészete a festészeti alapfogalmak primer felhasználásával és ütköztetésével olyan hatásokat mutat meg, amelyek előzetes tudás és narratíva nélkül is ismerős látványként hatnak a szemlélőre; művei a közvetlen érzékiség tapasztalatát nyújtják. A matéria, szín, forma és méret kölcsönhatásából, olykor meghökkentő találkozások révén születő művek a […]

Tóth Anna Eszter művészetében a médiumok közötti szabad átjárás minden esetben összekapcsolódik a választott anyag természetének vizsgálatával és a hagyományos értelemben vett táblakép határainak folyamatos áthelyezésével. Művészete a festészeti alapfogalmak primer felhasználásával és ütköztetésével olyan hatásokat mutat meg, amelyek előzetes tudás és narratíva nélkül is ismerős látványként hatnak a szemlélőre; művei a közvetlen érzékiség tapasztalatát nyújtják. A matéria, szín, forma és méret kölcsönhatásából, olykor meghökkentő találkozások révén születő művek a harmadik dimenzióból a sík felé haladva a teljes befogadói teret birtokba veszik, és olyan totális élményt nyújtanak, amely a szemlélőt a látás, a tapintás és a térérzékelés komplex, szimultán élményével árasztják el.

Kisplasztikáin a művész a hétköznapok jelentéktelen, véletlenek összhatásából születő jelenségeit emeli ki környezetükből, majd formába önti, installatív műtárgyként a galéria terébe helyezi és ezáltal alkotássá nemesíti. A mosatlan, vagy éppen száradó ruhakupacok, elhagyott zoknik, ruhahalmok változatos színei, egymásra rakódó mintái olyannyira részei a mindennapjainknak, hogy életünk rutincselekvéseiként – akárcsak a villanykapcsolás, a kézmosás vagy a kávéfőzés – vizuális aspektusaikról nem veszünk tudomást, színeik és mintáik véletlenszerű tobzódásait figyelmen kívül hagyjuk. Tóth Anna Eszter művészi gyakorlatában e véletlenszerű kompozícióba rendeződő jelenségek különböző aspektusait vizsgálja, elemzi, majd alkotja újra. Munkamódszerétől nem idegen a kisajátítás (appropriation) módszere, melynek során többek között a Sol LeWitt, Yayoi Kusama vagy Simon Hantaï műveiből vett képtöredékeket saját kompozícióiban használja fel. A ’pattern’-szerű idézetek soha nem ismétlődő, véletlenszerű kollázsokba rendeződnek, az anyagok változatos gyűrődései festői minőségként élnek tovább a sík felületen. Az élénk színek egymás mellé rendezéséből így meglepő színtársítások és kontrasztos kompozíciók születnek. Alkotói gyakorlatában az első kompozíció frissessége, dinamizmusa fontos szerepet játszik, amely sok esetben meghatározó marad a mű végső változatában is. Kompozíciói gyakran a befejezetlenség hatását keltik.
Az életnagyság fölé nagyított minták felmutatásával, a különböző minőségű anyagok síkfelületen történő ütköztetésével, és a faktúrák párbeszédre léptetésével a nagyméretű vásznak vagy a kisebb méretű kollázsok absztrakt kompozíciói egyaránt felszámolják a közvetlen kapcsolatot mű és valóság, kompozíció és kiinduló forma között. Kollázsai és festményei, bár emlékeztetnek a látványvilág tárgyaira, közvetlenül nem feleltethetők meg azoknak. Kiállításunkon a látogató a totális érzéki élménytől elárasztva, a művész útját visszafelé bejárva indulhat el a kollázsok érintésével a látványvilág élményeinek tárgyi lenyomataiig.

• • •

Tóth Anna Eszter (1985) 2014-ben festőművészként diplomázott. 2016-ban Barcsay-díjat kapott. Jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetemen DLA hallgatója.

„A művészetem alapvetően a körülöttem lévő világ megfigyelésein alapszik. Érdeklődésem középpontjában olyan, számomra művészeti kvalitással rendelkező hétköznapi tárgyak és motívumok állnak, amelyek a természet és az ember közös tevékenységeinek köszönhetően kiszolgáltatottan, sorsukra hagyva léteznek. Az emberi gesztusok a szándékosságot, a természet tevékenységei a véletlent hordozzák magukban. Ezeket a szituációkat teremtem újra művészeti tevékenységem során. Az ösztönös, véletlenszerű és a kontrollált, tanult gesztusok együttes létezése foglalkoztat.”

Egyéni kiállításai:
2022 NO PALM TREE GROWS UNDER SMOOTH SEA (duó kiállítás, Kala Bencével), MKE-Profil Galéria, Budapest
2019 LAUNDRIES, Art9 Galéria, Budapest
2016 FLOW, L-Art Open Studios, Budapest
2015 TÖRÉS, Leányfalu, Faluház 2010 SKÓT TÁJKÉPEK, Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
2011 NORA_SKYPE, Körönd Galéria, Budapest

Csoportos kiállításai:
2022 JELENLÉTEM EVIDENS, Deák Erika Galéria, Budapest
2018 HIGHFIVE – Belgrád rkp,27.,pop-up, Budapest
2017 ELMOZDULÁSOK, Zim-zum csoport, MKE, Budapest
2016 A KÖNNYŰ NAP TEGNAP VOLT, Zim-zum csoport, Márai Center, Eger
2016 ’DUMADOMB’, Zim-zum csoport, Szolnoki Művésztelep
2016 BARCSAY DÍJASOK KIÁLLÍTÁSA, Ferenczy Múzeum, Szentendre
2015 ZOOM-IN ZOOM-OUT, Zim-zum csoport, Vármező Galéria, Budapest
2015 RUM-POP UP, Hotel Rum, Budapest
2014 ART FORWARD, pop up kiállítás, Budapest
2014 ZIM-ZUM VOL.3, Zim-zum csoport, Debreceni Természettudományi Intézet, Debrecen 2013 ZIM-ZUM VOL.2, Zim-zum csoport, Martfű Közösségi Ház, Martfű
2012 ZIM-ZUM, Zim-zum csoport Balassi Intézet, Prága
2011 FACEWORLD, Hattyúház, Pécs

Díjak:
2016 Barcsay Jenő-díj

• • •

Megnyitó: 2022. szeptember 28., szerda 18 óra
A kiállítást Kiss-Ványa Zsófia művészettörténész nyitja meg.

A kiállítás október 26-ig látható a Resident Art galériában (1085 Budapest, Horánszky utca 5.).
Nyitvatartás: szerdán, csütörtökön és pénteken 13-tól 18 óráig, szombaton 10-től 13 óráig

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Van képünk hozzá! − Megjelent a Garten Balaton Art Fair 2022 kortárs képzőművészeti katalógusa!

2022 július 22, péntek

Színes, melankolikus, senki-sem-érti, absztrakt, szerelmes, valósághű, pucér, geometrikus, minimalista, nihilista, megy a bútorodhoz, a szemed színéhez, jó ajándéknak, jutalomnak, befektetésnek, egyszóval bármilyen témára is keresel, nekünk Van képünk hozzá! Idei vásárunkon 50 felkért alkotó több mint 200 műve közül válogathatnak az érdeklődő képvadászok. Lehengerlő műfaji sokszínűség a Balaton legnagyobb művészeti vásárán. Letölthető katalógus >> ITT Online lapozható katalógus >> ITT Kiállító művészek: Balogh Kristóf József, Benkő Barnabás, Bodolóczki Linda, Borsándi […]

Színes, melankolikus, senki-sem-érti, absztrakt, szerelmes, valósághű, pucér, geometrikus, minimalista, nihilista, megy a bútorodhoz, a szemed színéhez, jó ajándéknak, jutalomnak, befektetésnek, egyszóval bármilyen témára is keresel, nekünk Van képünk hozzá!

Idei vásárunkon 50 felkért alkotó több mint 200 műve közül válogathatnak az érdeklődő képvadászok. Lehengerlő műfaji sokszínűség a Balaton legnagyobb művészeti vásárán.

Letölthető katalógus >> ITT
Online lapozható katalógus >> ITT

Kiállító művészek: Balogh Kristóf József, Benkő Barnabás, Bodolóczki Linda, Borsándi Balázs Boci, Csatlós Asztrid, Csekő Andrea, Czanik Mátyás, David Sutherland, drMáriás, Gyarmati Zsolt, Hajgató Terézia, Hermann Zsófia, Horváth Lóczy Judit, Jánosi Anna, Jenei Anita, Kaszás Konrád, Koczka Viola, Komár Sabrina, Kóródi Zsuzsa, Kósa Péter, Kovács Petra, Marosi Panni, Márton Enikő, Matisz Richárd, Merényi Dávid, Mészáráos László, Nagy Zsófi, Naomi Devil, Németh Ábel, Olah Ana, Pataki Lluca, Péterfy Ábel, Polónyi Fáni, Robitz Anikó, Ronga Eszter, Soós Kata, Stark Attila, Szax Olivér, Szlávik Barbara, Szőke Gáspár, Szőke Lili, Szöllősi Géza, Tóth Anna Eszter, Töttös Kata, Üveges Mónika, Valkó Dávid, Verebics Ági, Verebics Kati, Zámbó Attila

Megnyitó: 2022. augusztus 5., péntek 17 óra
Megnyitja: Czompó Gábor, a Balatonalmádi Aranyhíd Egyesület társelnöke
Kurátorok: Bánki Ákos képzőművész és Schneller János művészettörténész

Helyszín: Nagy Gyula galéria (8228 Lovas, Fő utca 12.)
Nyitvatartás: augusztus 5-től 14-ig minden nap 14-től 22 óráig
A kiállítás és vásár ingyenesen látogatható.

Az idei GARTEN Balaton 10 napjának összes programja a részletes programismertetőkkel >> ITT

 

 

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Garten Balaton 2022 – Van képünk hozzá!

2022 június 26, vasárnap

A Balaton északi partjának immár négy településén negyedik alkalommal rendezzük meg a Garten Balaton kortárs művészeti fesztivált. A tíznapos kiállítás- és rendezvényfolyam a kortárs képző- és fotóművészet köré szerveződik. Lovas, Felsőörs, Csopak és Alsóörs kiállítóhelyein és szabadtéri helyszínein 7 kiállítás és majd 40 program várja a vizuális művészetek szerelmeseit. A lovasi Nagy Gyula Galéria a Balaton legnagyobb kortárs képzőművészeti vásárának ad otthont, ahol 50 felkért művész több mint 200 alkotása […]

A Balaton északi partjának immár négy településén negyedik alkalommal rendezzük meg a Garten Balaton kortárs művészeti fesztivált. A tíznapos kiállítás- és rendezvényfolyam a kortárs képző- és fotóművészet köré szerveződik.

Lovas, Felsőörs, Csopak és Alsóörs kiállítóhelyein és szabadtéri helyszínein 7 kiállítás és majd 40 program várja a vizuális művészetek szerelmeseit. A lovasi Nagy Gyula Galéria a Balaton legnagyobb kortárs képzőművészeti vásárának ad otthont, ahol 50 felkért művész több mint 200 alkotása közül válogathatnak az érdeklődők.

A vásárt és a kiállításokat számos társművészeti, ismeretterjesztő és edukatív program követi. A pódiumbeszélgetéseken gyűjtők, művészeti menedzserek és kurátorok cserélik ki gondolataikat a képzőművészet legaktuálisabb kérdéseiről. A tárlatvezetéseken a szakértők a legújabb művészeti trendek között kalandoznak a résztvevőkkel. A kertmozi dokumentum- és játékfilmjei mind a képzőművészet körül forognak. A koncerteken kortárs és könnyűzenei produkciók egyaránt szerepelnek.

GARTEN BALATON kortárs művészeti fesztivál
2022. augusztus 5-14., Lovas, Felsőörs, Csopak, Alsóörs

Részletes program >> ITT <<

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Egy hiányzó láncszem – Hortobágyi Endre kiállítása az újranyíló Resident Art galériában

2022 május 24, kedd

Újranyit a Resident Art galéria – visszatekintés az elmúlt évekre Több mint három év után újra nyitja kapuit a Resident Art galéria. A 2018 ősze óta eltelt időszakban ugyan nem volt galériánk, de annál több mindent hoztunk létre a kortárs művészeti színtéren. A köztes időben Bánki Ákossal életre hívtuk a Resident Art Fair kortárs művészeti vásárokat, melyek keretében több száz feltörekvő és pályakezdő művésznek adtunk lehetőséget a bemutatkozásra, legfrissebb alkotásaik értékesítésére. Hat […]

Újranyit a Resident Art galéria – visszatekintés az elmúlt évekre
Több mint három év után újra nyitja kapuit a Resident Art galéria. A 2018 ősze óta eltelt időszakban ugyan nem volt galériánk, de annál több mindent hoztunk létre a kortárs művészeti színtéren. A köztes időben Bánki Ákossal életre hívtuk a Resident Art Fair kortárs művészeti vásárokat, melyek keretében több száz feltörekvő és pályakezdő művésznek adtunk lehetőséget a bemutatkozásra, legfrissebb alkotásaik értékesítésére. Hat vásárt rendeztünk pop-up helyszíneken, melyek révén több tucat művész talált utat az kortárs műkereskedelem világába és sokan beléptek gyűjtőként a piacra. Időközben állandó munkatársunkat, Tóth Hajnát kiegészítve Batka Annamáriával és grafikusunkkal Solymosi Mórral bővült a Resident Art csapata. Immár így öten hoztuk létre 2019-ben a Garten Balaton kortárs művészeti fesztivált a Balaton északi partjának több településén, együttmőködésben a lovasi Nagy Gyula Alapítvánnyal, és két éve szakmai partnerként a kortárs fotográfia népszerűsítésének érdekében a CAPA Kortárs Fotográfiai Központtal, ahol a képzőművészetet középpontba állítva több tucat társművészeti programot kínálunk a művészetkedvelő közönség számára. Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a fesztivál. Mindeközben megszületett a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány, amely a képzőművészet megismertetésének és népszerűsítésének érdekében két kiadványt gondozott: Egy hiányzó láncszem címmel Hortobágyi Endre első monográfiáját, valamint Bánki Ákos képzőművész elmúlt tíz évét bemutató művészeti albumot. Ebben az időszakban érlelődött meg bennünk az elhatározás, hogy saját művészkörrel és állandó kiállítási térrel rendelkező galériát indítsunk, ahol teret adhatunk együttműködő művészeinknek, valamint vendégül láthatjuk azokat a vásárlókat, műkedvelőket és gyűjtőket, akik figyelemmel kísérik a Resident Art tevékenységét. Célunk továbbra is kettős: magas színvonalú kortárs művészetet közvetíteni, másrészt új gyűjtőket és vásárlókat bevonni a kortárs művészet világába − ennek érdekében folyamatosan szervezzük edukatív és érzékenyítő programjainkat. 2022. júniusától új helyszínen, a Horánszky u. 5. szám alatt nyitjuk meg a Resident Art kortárs művészeti galériát.

Egy hiányzó láncszem – Hortobágyi Endre kiállítása
Első kiállításunkon az elmúlt 20 évben szinte teljesen elfeledett festő, a Zuglói Körből induló Hortobágyi Endre műveiből válogatunk.
Hortobágyi festészetében két egymással vetélkedő festői látásmód találkozik; egyrészt a II. világháborút követő francia hagyomány festői néven ismert csoport lírai vagy motívumrejtő absztrakciója, amelyben a látvány absztrakciója és az egymásba átható formák a szubsztanciális egysége teljes képfelületet beborító színes festéknyalábok rendeződésében ölt testet. E látásmód a Zuglói Kör örökségeként, a hatvanas évektől kezdődően a teljes életművön érezhető. Egy másik műtárgycsoport a kalligráfia, az automatizmus és a gesztusfestészet határvidékén helyezhető el.
Hortobágyi már a Zuglói Körhöz való csatlakozását megelőzően, tehát a hatvanas évek legelején kezdett az automatizmus és a formakereső gesztus határterületére tehető műveket festeni. Számos tanulmány és formakereső tusfestmény tanúskodik a tökéletes forma megtalálására tett kísérletről. Több, kisebb-nagyobb változtatásokkal variálódó motívum ismétlődik, míg néhány megtalált forma végül a ’90-es évek nagyméretű olajfestményein nyeri el végső alakját.
A kiállítást a korai hatvanas évek tektonikus, negatív és pozitív formák egymást alakító játékában születő, nagy méretű olaj kompozíció indítja, amely a kilencvenes évek oldott gesztusaihoz képest még sokkal kötöttebb, statikusabb hatást kelt. Ezt követik azok a tusfestmények, amelyeken – a korai formák szerves folytatásaként – a gesztus lendülete és a kalligráfia kötött szabályai egyszerre vannak jelen. A válogatás két záróképében e két látásmód egyfajta szintéziseként nagyméretű olajfestmények kaptak helyet, melyben a motívumrejtő absztrakció és a kalligrafikus gesztus egy teljesen új festői minőségben ölt testet. A Zuglói Kör tanulságait és saját, ösztönösen megtalált stílusát Hortobágyi 25 év elteltével, a ’90-es évek elején egy teljesen egyedi festői világban szintetizálja, melynek legközelebbi rokonai Hans Hartung, Pierre Soulages és idehaza talán Nádler István nagy méretű gesztusfestményei, azzal a különbséggel, hogy Hortobágyi ritkán számolja fel teljesen a kapcsolatot a látvánnyal absztrakciójával.
Kiállításunk sok szempontból hiánypótló, hiszen a művésznek utoljára a halála évében, 1998-ban volt önálló kiállítása. Így a kiállítás az újrafelfedezés és a visszatérés lehetőségét kínálja egy minden szempontból egyedülálló, bemutatásra és megismerésre érdemes, de sajnálatos módon elfeledett életmű számára. A kiállításon megvásárolható az azonos című, Hortobágyi Endre festészetét bemutató kiadvány is.

Hortobágyi Endre (1941-1998)
Hortobágyi Endre 1957-től 1961-ig a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban tanult. Türk Péter osztálytársa volt, Göllner Miklós, Benedek Jenő és Basilides Sándor tanították. A gimnázium után többször felvételizett a Képzőművészeti Főiskolára, de jelentkezéseit, politikai okokból többször visszautasították. 1962-ben csatlakozott a Molnár Sándor vezette Zuglói Körhöz. A csoport lefordította és megvitatta a modern nemzetközi művészet számos forrásművét.
1963-ban az elsők között rendezett önálló műteremkiállítást Petrigalla Pál lakásán. Ezt követően a Zuglói Kör tagjaival szerepelt az ÚT ’66 és az Ady Endre Művelődési Központban megrendezett tárlaton. A két kiállítást később betiltották. A Zuglói Kör 1968-as felbomlása után más művészeti csoportosuláshoz nem csatlakozott.
A ’70-es években elszigetelődött és szinte remeteként alkotott Hűvösvölgyben, erdő széli otthonában. 1973-ban többedmagával kiállított a Balatonboglári Kápolnatárlaton, azonban ezt követően több mint tíz évig visszavonultan élt, kiállítása nem volt. 1975-től 1983-ig a Budapesti Közért Vállalatnál helyezkedett el grafikusként és kirakatrendezőként: saját sablon alapján ártáblákat készített. 1978-ban Párizsba utazott, amiért a szüleitől megörökölt telket Nagykovácsiban eladta. 1985 és 1990 között a Hotel Buda Pentában éjszakai mosogatóként kereste meg a vászonra valót.
1985-ben a fiatal művészettörténész, Andrási Gábor szervezett számára önálló kiállítást az Óbuda Galériában. Hosszú évek után ez volt az első nyilvános szereplése. 1990-ben a Fészek Klub Herman Termében megrendezett Invenciók című kiállítás után találkozott Vörösváry Ákos műgyűjtővel, aki pártfogásába vette. Vásárlásai révén főállású festőként tudott tevékenykedni 90-es években, és felkészülhetett az Ernst Múzeumban az 1996-ban megrendezett önálló életmű-kiállításra. Utolsó kiállítását a Színyei Szalonban rendezte Sinkovits Péter, 1998-ban. Ugyanebben az évben hunyt el hűvösvölgyi otthonában.

• • •

A kiállítás megtekinthető: 2022. június 2. – július 16.
Nyitvatartás: szerdán, csütörötökön és pénteken 13-18 óráig, valamint szombaton 10-13 óráig

Helyszín: Resident Art galéria (1085 Budapest, Horánszky u. 5.)

Megnyitó: 2022. június 2., csütörtök 19 óra
A kiállítást megnyitja: Pataki Gábor művészettörténész

Kurátorok: Schneller János művészettörténész és Bánki Ákos képzőművész

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Megjelent a RAF – Tavaszi Zsongás 2022 képzőművészeti katalógusa!

2022 április 19, kedd

Fiatal művészek frissen készült művei egységáron… ez a Tavaszi zsongás című válogatásunk, melynek képzőművészeti katalógusa mától elérhető! Online lapozható változat >> ITT Letölthető pdf >>ITT 80 művész több mint 240 műve három, 50.000.-, 100.000.- és 150.000.- forintos árkategóriában. RAF – Tavaszi Zsongás 2022 Időpont: 2022. április 29. – május 8. Helyszín: Klauzál6 Galéria (1072 Budapest, Klauzál tér 6.) Nyitvatartás: kedd-vasárnap 14:00 – 19:00 óra

Fiatal művészek frissen készült művei egységáron… ez a Tavaszi zsongás című válogatásunk, melynek képzőművészeti katalógusa mától elérhető!

Online lapozható változat >> ITT
Letölthető pdf >>ITT

80 művész több mint 240 műve három, 50.000.-, 100.000.- és 150.000.- forintos árkategóriában.

RAF – Tavaszi Zsongás 2022
Időpont: 2022. április 29. – május 8.
Helyszín: Klauzál6 Galéria (1072 Budapest, Klauzál tér 6.)
Nyitvatartás: kedd-vasárnap 14:00 – 19:00 óra

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Tavaszi Zsongás az Erzsébetvárosban – képzőművészeti vásár 80 művész műveiből a Klauzál téren

2022 április 11, hétfő

A Tavaszi zsongás című válogatással visszatérünk a Resident Art vásárok eredeti koncepciójához, hiszen ismét fiatal művészek, frissen készült műveit kínáljuk egységáron. A 80 művész, több mint 240 művét három (50.000.-, 100.000.- és 150.000.- forintos) kategóriába soroltuk, amivel az érdeklődőknek lehetőséget teremtünk arra, hogy megszerezzék első egyedi műalkotásukat, és arra is, hogy átfogó képet kapjanak a kortárs művészeti piac pályakezdő és feltörekvő alkotóinak festői világáról. A rengeteg kép között igazi zsongás […]

A Tavaszi zsongás című válogatással visszatérünk a Resident Art vásárok eredeti koncepciójához, hiszen ismét fiatal művészek, frissen készült műveit kínáljuk egységáron.

A 80 művész, több mint 240 művét három (50.000.-, 100.000.- és 150.000.- forintos) kategóriába soroltuk, amivel az érdeklődőknek lehetőséget teremtünk arra, hogy megszerezzék első egyedi műalkotásukat, és arra is, hogy átfogó képet kapjanak a kortárs művészeti piac pályakezdő és feltörekvő alkotóinak festői világáról.

A rengeteg kép között igazi zsongás várható, ahol bárki megismerkedhet az aktuális művészeti áramlatokkal, valamint a kurátorok (Bánki Ákos és Schneller János) segítségével megteheti első lépéseit a kortárs művészet sokszínű világában. A szervezők a VII. kerületi önkormányzat galériájában, a Klauzál téren, hétfő kivételével minden nap személyesen várják az érdeklődőket. A művek azonnal elvihetők. A 10 napos vásár ideje alatt két tárlatvezetést is tartunk.

Helyszín: Klauzál6 Galéria (1072 Budapest, Klauzál tér 6.)
Időpont: 2022. április 29. – május 8.
Nyitvatartás: kedd-vasárnap 14:00 – 19:00 óra

Katalógus hamarosan…

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Egy hiányzó láncszem – könyvbemutató, beszélgetés, filmvetítés, koncert március 18-án a Gödörben

2022 március 5, szombat

„Mivel a Zuglói Kör többi tagja más irányba lépett tovább, végül Hortobágyi volt az, aki – ha közel harminc év késéssel is – folytatta a Kör és a francia motívumrejtő absztrakció örökségét. Ezzel festészete egyedülálló és bizonyos szempontból hiányzó láncszeme a legújabb kori magyar festészet történetének: az érzéki és nagyon személyes vonulatot a franciás, természetelvű absztrakcióval ötvözte, majd a 90-es évek közepére tökélyre fejlesztette, így kijelenthetjük, hogy a Zuglói Kör […]

„Mivel a Zuglói Kör többi tagja más irányba lépett tovább, végül Hortobágyi volt az, aki – ha közel harminc év késéssel is – folytatta a Kör és a francia motívumrejtő absztrakció örökségét. Ezzel festészete egyedülálló és bizonyos szempontból hiányzó láncszeme a legújabb kori magyar festészet történetének: az érzéki és nagyon személyes vonulatot a franciás, természetelvű absztrakcióval ötvözte, majd a 90-es évek közepére tökélyre fejlesztette, így kijelenthetjük, hogy a Zuglói Kör festői hagyományának egyik leghitelesebb alkotójává és kiérlelőjévé vált.”

A második világháború utáni magyar képzőművészet történetének számos feltáratlan területe közül egy jelentős hiányt pótol a Hortobágyi Endre életművét bemutató kötet. A több mint két évtizedig lappangó életmű ez idő alatt szerencsésen, egy kézben maradt, így a kutatóknak lehetősége volt a teljes életmű felkutatására és digitalizálásra. Az életműben található hosszabb, inaktív periódusok, a fiatalon félbeszakadt élet és az ismeretlenség ellenére Hortobágyi jelentős és koherens életművet hagyott maga után, amely kiemelkedő tehetségről, a nyugat-európai művészeti irányzatok értő ismeretéről, mégis autonóm látásmódról tesznek bizonyságot. A hatvanas évek elején induló Hortobágyit a főként a francia absztrakció vizualitásából táplálkozó Zuglói Körben ért művészeti impulzusok indítják el az ún. „motívumrejtő absztrakció” útján. Művészete az automatizmus és gesztusfestészet tapasztalataival gazdagodva végül a 1990-es években teljesedik ki, majd szakad meg korai halálával akkor, amikor épp lehetősége lett volna kibontakozni. A kötet az első kísérlet arra, hogy Hortobágyi Endre művészete és szellemi környezete, azaz a Zuglói Kör művészettörténeti jelentősége a helyére kerüljön. Továbbá lehetőség arra, hogy az Európai Iskola megszűnése és az Iparterv kiállítások létrejötte közötti 10 éves időszak rejtőzködő, sokszor tiltott művészeti törekvéseit szélesebb közönség is megismerje.

EGY HIÁNYZÓ LÁNCSZEM
Hortobágyi Endre festészete és jelentősége a legújabb kori magyar képzőművészetben
Szerkesztette: Bánki Ákos, Schneller János
Kiadó: Garten Kortárs Művészeti Alapítvány, Balatonalmádi, 2021
248 oldal; ISBN 9786150124698; Ára: 9800 Ft

A könyv bemutatóját március 18-án 19 órakor tartjuk a Gödörben (1061 Bp., Király utca 50.), a kötet szerkesztőivel Pándi Balázs, a Telex újságírója beszélget. Az est folyamán levetítjük Bánki Ákos Hortobágyi és Tiltott absztraktok c. dokumentumfilmjeit is. Fellép az Ujj Zsuzsi & Darvas Kristóf duó, valamint DJ Pándi Balázs.

Program:

KONCERTTEREM (ingyenes)

19:00 – 20:00
Könyvbemutató: EGY HIÁNYZÓ LÁNCSZEM Hortobágyi Endre festészete – monográfia
Hortobágyi Endrét börtönviselt apja miatt nem vették fel hivatalos művészképzésre, a szűkebb szakma sem ismerte el műveit, absztrakt és nonfiguratív alkotásait nagyrészt magányosan, egy kerti fészerben alkotta. A kevés barát és támogató akarata ellenére hagyatéka sokáig kallódott, ismeretlenül porosodott.
A személyes életút bemutatásán túl a legújabb kori magyar képzőművészet feltérképezésében is nagy utat járhatunk be a monográfia anyagán keresztül. Bánki Ákossal és Schneller Jánossal, a kötet szerkesztőivel Pándi Balázs, a Telex újságírója beszélget. A könyv a helyszínen megvásárolható, vagy megrendelhető a [email protected] ímél címen.

20:00 – 20:30
HORTOBÁGYI (2019) Magyar dokumentumfilm angol felirattal; Játékidő: 30 perc
Rendező: Bánki Ákos
Operatőr: Szandtner Dániel
Narrátor: Kroó Ádám
Vágó: Batka Annamária
Producer: Gyurin Zsuzsi, Romwalter Judit
Gyártó: Salamandra Film
Koproducerek: Romwalter Béla, Schneider Ákos
Magyarország a ’60-as évek elején lehangoló, szürke, megfélemlítő ország. Hortobágyi Endre és a fiatal művészek köre tagadta a kötelező szocialista művészeti diktátumokat, titokban követték a betiltott nyugati irányzatokat. Az állandó cenzúra és művészetének elutasítása Hortobágyit egyre magányosabbá, zavarodottá és frusztrálttá tette. Amikor megnyíltak az országhatárok, barátainak többsége külföldre ment, így nyilvánosan tudták bemutatni művészetüket. Ő továbbra is magányban élt itthon. A ’90-es évek második felében végre létrejöhetett életművének átfogó tárlata, de ez az esemény tragikus fordulatot vett. Bánki kísérletet tesz arra, hogy családtagok, barátok elbeszéléseiből és a hagyaték megmaradt dokumentumaiból rekonstruált drámai életutat végigjárja; arra vállalkozik, hogy egy ember sorsán keresztül mutassa meg egy levegőtlen kor drámáját. >> előzetes <<

KONCERTTEREM (Belépő: 1000 Ft)

21:00 – 22:00
TILTOTT ABSZTRAKTOK (2018) Magyar dokumentumfilm angol felirattal; Játékidő: 61 perc
Rendező: Bánki Ákos
Szakmai konzulens: Rieder Gábor
Operatőr: Szandtner Dániel, Lapos László
Narrátor: Kroó Ádám
Vágó: Batka Annamária
Gyártásvezető: Sváb-Kovács SzilveszterKözreműködtek: Bak Imre, Fajó János, Keserü Ilona, Klimó Károly, Molnár László, Molnár Sándor
A művészettörténet sokat elemezte már a ’60-as évek végének nagy csoportos kiállításain (pl. IPARTERV) testet öltő progresszív képzőművészeti irányzatokat, köztük a non-figuratív alkotók tűrt-tiltott műveit. A közvetlen előzményeket viszont még mindig sűrű homály fedi. A Tiltott Absztraktok című film feltárja a francia informel hatása alatt megszülető első budapesti absztrakt festészeti iskola rejtett kincseit: a Zuglói Kör (1958–1968) tiltott műveit. Ez a csoport a ’60-as évek első felében a nyugati reprodukciók és fordításos elméleti szövegek hatására megtagadta a valóságleíró realista receptúrákat és átlépett az absztrakt festészet – akkor még illegális – birodalmába. >> előzetes <<

22:00 – 23:30
UJJ ZSUZSI és DARVAS KRISTÓF duó
Ujj Zsuzsi – ének; Darvas Kristóf – ének, zongora

KÁVÉZÓ (ingyenes)
23:00 – 02:00
DJ Pándi Balázs

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Megjelent a Hortobágyi Endre festészetét bemutató monográfia

2021 december 22, szerda

December végén megjelent a Hortobágyi Endre életművét bemutató Egy hiányzó láncszem című monográfia (szerk. Bánki Ákos, Schneller János), a Zuglói kör egyik legkülönlegesebb, ám sokáig elfeledett művészéről. A Fákó Árpád tervezte 248 oldalas kötet több szaktanulmányt tartalmaz, valamint Hortobágyi saját művészeti írásaiból is közöl néhányat. „Az ilyen jelentős kötet végiglapozását követően mindig rácsodálkozik a szakmai olvasó arra, milyen jelentős életművek képesek kihullani a kollektív emlékezet szubjektív hálóján, és milyen nagy […]

December végén megjelent a Hortobágyi Endre életművét bemutató Egy hiányzó láncszem című monográfia (szerk. Bánki Ákos, Schneller János), a Zuglói kör egyik legkülönlegesebb, ám sokáig elfeledett művészéről. A Fákó Árpád tervezte 248 oldalas kötet több szaktanulmányt tartalmaz, valamint Hortobágyi saját művészeti írásaiból is közöl néhányat.

„Az ilyen jelentős kötet végiglapozását követően mindig rácsodálkozik a szakmai olvasó arra, milyen jelentős életművek képesek kihullani a kollektív emlékezet szubjektív hálóján, és milyen nagy erőfeszítéseket kell tenni a művészettörténészeknek, hogy legalább ezen a szinten rekonstruáljanak egy nem is olyan régen, teljes egészében a XX. század második felében létrejött életművet.” ‒ Tóth Károly, Országút

A Garten Kortárs Képzőművészeti Alapítvány első kiadványa 10.000.- Ft-os áron, januári kézbesítéssel megrendelhető a [email protected] e-mail címen. A könyv bemutatójára 2022 elején kerül sor, mely eseményről hírlevélben küldünk információt hamarosan.

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >

Új helyszínen a Resident Art Fair! – Idén a Budapest Art Factory ad helyet a nemzetközi műveket is bemutató kiállításának

2021 november 23, kedd

A Budapest Art Factory (BAF) nemzetközi non-profit műteremház 2006 óta működik a Vizafogó és a Váci út sarkán található volt gyárépületben. Alapítói, Kucsora Márta, Juhász Dóra és Szász Sándor képzőművészek lassan két évtizede szerveznek nemzetközi rezidencia programot és rendeznek kiállításokat a műteremház kiállítóterében. Ennek köszönhetően a BAF-nak jól csengő neve van a nemzetközi kortárs képzőművészeti közegben és a hazai gyűjtők körében is. Jelenleg 9 művész számára biztosít műtermet az alkotóház. […]

A Budapest Art Factory (BAF) nemzetközi non-profit műteremház 2006 óta működik a Vizafogó és a Váci út sarkán található volt gyárépületben. Alapítói, Kucsora Márta, Juhász Dóra és Szász Sándor képzőművészek lassan két évtizede szerveznek nemzetközi rezidencia programot és rendeznek kiállításokat a műteremház kiállítóterében. Ennek köszönhetően a BAF-nak jól csengő neve van a nemzetközi kortárs képzőművészeti közegben és a hazai gyűjtők körében is. Jelenleg 9 művész számára biztosít műtermet az alkotóház.

  

A Resident Art Fair idén nem csak alkalmi vásárlókat, műkedvelőket, de gyűjtőket is megszólító válogatással jelentkezik: a feltörekvő művészek friss művei mellett a már klasszikusnak mondható kortárs és nemzetközi alkotások a „Collector’s Selection” nevű szekciónban kapnak helyet. Ebbe a válogatásba kerültek be idén olyan nemzetközi hírességek alkotásai, mint a CoBrA csoport művészeként híressé vált Karel Appel (1921-2006), vagy Corneille (1922-2010) erőteljes színekben pompázó szitanyomatai, vagy a magyar absztrakcióra is erős hatást gyakorló második párizsi iskola alkotói közül Jean René Bazaine (1904-2001), Alfred Manessier (1911-2003), Maurice Estève (1904-2001) és Hans Hartung (1904-1989) litográfiái. Emellett a dekollázsairól híressé vált olasz művész, Mimmo Rotella (1918-2006) és az olasz transzavantgárd megkerülhetetlen alakjainak – Mimmo Paladino (1948) és Italo Bressan (1950) – egy-egy műve; valamint a spanyol informel festészet idén elhunyt festője, Luis Feito (1929-2021) és a szintén spanyol Victor Mira (1949-2003) is. A világhírű svájci bauhausler, Max Bill (1908-1994) mellett Wolf Vostell (1932-1998), és a német geometrikus művész Günter Fruhtrunk (1923-1982) művei is megvásárolhatók lesznek a vásáron.

A nemzetközi alkotók névsorát gazdagítják még az olyan magyar származású művészek, mint Victor Vasarely, Francoise Fiedler, Simon Hantai, Étienne Hajdu, Nicolas Schöffer, Sigismund Kolos-Vary, Bíró Antal és Konok Tamás.

A magyar sztárművészek közül Bortnyik Sándor MA mappájának néhány lapja, valamint Bak Imre, Nádler István, Kovács Attila, Lakner László, Fajó János, Hencze Tamás, Tót Endre, Szabados Árpád, Schwierkievicz Róbert és Hortobágyi Endre több műve is szerepel a kiállításon.

    

A kortárs alkotók („Young and Fresh” szekció) közül több mint 60 művész legfrissebb alkotásait mutatjuk be. Sokan közülük visszatérő kiállítói a vásárnak, de beválogattunk új, pályakezdő művészeket is, akik a Resident Art Fair-rel kerülnek bele a műkereskedelembe: itt mutatkoznak be és értékesítenek először. Ez hatalmas lépés az alkotóknak, és izgalmas kaland a vásárlóknak. Az idei válogatásban geometrikus, informel, groteszk, figuratív művek egyaránt láthatóak lesznek. A széles kínálat és a műalkotások nagy száma miatt mindenki találhat magának megfelelő képzőművészeti tárgyat, legyen szó gyűjtői, alkalmi vagy „ajándékozási célú” vásárlásról.

   

Nyitvatartás: a Resident Art Fair 2021 kortárs művészeti vásár 2021. december 9-étől 20-áig látogatható minden nap 14-től 19 óráig a Budapest Art Factoryban (1138 Budapest, Vizafogó u. 2. – parkolási lehetőség az udvaron, a sorompó után).

A képzőművészeti vásár katalógusa az alábbi képre kattintva érhető el:

Kontakt: [email protected]

A POST SAJÁT OLDALA >
  TOVÁBB OLVASOM  >