Outlines – Körvonalak. Új szitanyomat-mappa bemutató és kiállításmegnyitó a Resident Art galériában

2023 május 1, hétfő

Második szitanyomat-mappájával ismét mérföldkőhöz érkezett a Resident Art galériát fenntartó Garten Kortárs Művészeti Alapítvány. Az új mappában négy művész, Szőke Gáspár, Tóth Anna Eszter, Kaszás Konrád és David Stuart Sutherland szitanyomata kapott helyet. A művek és a művészek május folyamán csoportos kiállítás keretében is bemutatkoznak a Horánszky utcai Resident Art galériában. Az 50 darabos limitált példányszámú Outlines – Körvonalak mappából 30 db elérhető: 200.000,- Ft támogatás ellenében juthat hozzá a műkedvelő közönség a Garten Kortárs Művészeti Alapítványnál.

A mappáról
A Garten Kortárs Művészeti Alapítvány küldetése a kortárs művészet népszerűsítése. Céljai közt fontos helyet foglal el a pályakezdő, valamint a feltörekvő képzőművészek felkarolása és bemutatása, illetve a kortárs művészet széles körben való el- és megismertetése. E célok érdekében második alkalommal hoztunk létre egy négy művész szitanyomatát összefogó mappát. A Outlines – Körvonalak szitanyomat-mappa megvásárlásával nem csak négy művész, egyedileg szignált és számozott művéhez juthat hozzá a műkedvelő közönség, hanem támogatja a Garten Kortárs Művészti Alapítvány és a Resident Art galéria további működését is.
A művészek egymástól elütő, egyedi látásmódját összekapcsoló fogalom a körvonal, amely mindegyik művésznél más-más formában és minőségben jelenik meg: kereső firkaként, elválasztó határvonalként, formaképző elemként vagy elszakító gesztusként. Az összeválogatott művek különböző festői minőségeket képviselnek, de több fontos ponton össze is kapcsolódnak. A műveket Bánki Ákos képzőművész és Schneller János művészettörténész válogatta.

A kiállításról
A Outlines – Körvonalak szitanyomat-mappa bemutatásának alkalmából a négy művészt összefogó kiállítást rendezünk a Resident Art galériában, ahol a szitanyomatok mellet más, nagyobb volumenű műveket is kiállítunk. A kiállításon a művészek legfrissebb alkotásain keresztül átfogó képet alkothatunk az általuk képviselt vizualitásról.

Megnyitó: 2023. május 3., szerda 19 óra
Látogatható: 2023. május 20-ig
Nyitvatartás: szerdán, csütörtökön és pénteken 13-tól 18 óráig, szombaton előzetes bejelentkezéssel a [email protected] e-mail címen
Helyszín: Resident Art galéria (1085 Budapest, Horánszky u. 5. I. emelet)

A művészekről
Kaszás Konrád minimalista optikai játékai a kereső vonal mentén kialakuló negatív és pozitív felületek egymásra utaltságát járják újra és újra körül. Kompozíciói láttán a sík mezők érzékelésének sokfélesége tárulkozik fel, amelyben az önmagába visszataláló, a határait feszegető, végtelen vonal és a saját percepciójának alávetett befogadó a főszereplő.

Tervrajzokat, vázlatokat, sőt bizonyos esetekben a spontán firkák világát is megidézik David Stuart Sutherland művein látható színes négyzetek, téglalapok és spontán vonalrendszerek. Az olykor széleik mentén összefűzött, torlódó, máskor egymást elfedő absztrakt színmezőket intuitív kollázsokként is olvashatjuk, melyek harsány színharmóniákat és látszólag véletlenszerű vonalrendszereket alkotnak.

Szőke Gáspár Róma padlóin, kapuin, bronz fedelein, épülethomlokzatain, vagy üvegablakain sokszor észrevétlenül megbújó ornamentális, vagy geometrizáló mintákat emeli be műveibe és teszi főszereplővé. A végtelenül egymásba fonódó, kontrasztos vonalakkal elválasztott ornamentális minták örök érvényű, a mindent átható természet törvényének engedelmeskedő hálóként fogják össze és tartják meg a fő motívumokat.

Tóth Anna Eszter művészetében a médiumok közötti szabad átjárás minden esetben összekapcsolódik a választott anyag természetének vizsgálatával és a hagyományos értelemben vett táblakép határainak folyamatos áthelyezésével. A matéria, szín, forma és méret kölcsönhatásából, olykor meghökkentő találkozások révén születő művek a harmadik dimenzióból a sík felé haladva a teljes befogadói teret birtokba veszik, és olyan totális élményt nyújtanak, amely a szemlélőt a látás, a tapintás és a térérzékelés komplex, szimultán élményével árasztják el.