Minták halmokban – szeptember 28-án nyílik Tóth Anna Eszter kiállítása a Resident Art galériában

2022 szeptember 21, szerda

Tóth Anna Eszter művészetében a médiumok közötti szabad átjárás minden esetben összekapcsolódik a választott anyag természetének vizsgálatával és a hagyományos értelemben vett táblakép határainak folyamatos áthelyezésével. Művészete a festészeti alapfogalmak primer felhasználásával és ütköztetésével olyan hatásokat mutat meg, amelyek előzetes tudás és narratíva nélkül is ismerős látványként hatnak a szemlélőre; művei a közvetlen érzékiség tapasztalatát nyújtják. A matéria, szín, forma és méret kölcsönhatásából, olykor meghökkentő találkozások révén születő művek a harmadik dimenzióból a sík felé haladva a teljes befogadói teret birtokba veszik, és olyan totális élményt nyújtanak, amely a szemlélőt a látás, a tapintás és a térérzékelés komplex, szimultán élményével árasztják el.

Kisplasztikáin a művész a hétköznapok jelentéktelen, véletlenek összhatásából születő jelenségeit emeli ki környezetükből, majd formába önti, installatív műtárgyként a galéria terébe helyezi és ezáltal alkotássá nemesíti. A mosatlan, vagy éppen száradó ruhakupacok, elhagyott zoknik, ruhahalmok változatos színei, egymásra rakódó mintái olyannyira részei a mindennapjainknak, hogy életünk rutincselekvéseiként – akárcsak a villanykapcsolás, a kézmosás vagy a kávéfőzés – vizuális aspektusaikról nem veszünk tudomást, színeik és mintáik véletlenszerű tobzódásait figyelmen kívül hagyjuk. Tóth Anna Eszter művészi gyakorlatában e véletlenszerű kompozícióba rendeződő jelenségek különböző aspektusait vizsgálja, elemzi, majd alkotja újra. Munkamódszerétől nem idegen a kisajátítás (appropriation) módszere, melynek során többek között a Sol LeWitt, Yayoi Kusama vagy Simon Hantaï műveiből vett képtöredékeket saját kompozícióiban használja fel. A ’pattern’-szerű idézetek soha nem ismétlődő, véletlenszerű kollázsokba rendeződnek, az anyagok változatos gyűrődései festői minőségként élnek tovább a sík felületen. Az élénk színek egymás mellé rendezéséből így meglepő színtársítások és kontrasztos kompozíciók születnek. Alkotói gyakorlatában az első kompozíció frissessége, dinamizmusa fontos szerepet játszik, amely sok esetben meghatározó marad a mű végső változatában is. Kompozíciói gyakran a befejezetlenség hatását keltik.
Az életnagyság fölé nagyított minták felmutatásával, a különböző minőségű anyagok síkfelületen történő ütköztetésével, és a faktúrák párbeszédre léptetésével a nagyméretű vásznak vagy a kisebb méretű kollázsok absztrakt kompozíciói egyaránt felszámolják a közvetlen kapcsolatot mű és valóság, kompozíció és kiinduló forma között. Kollázsai és festményei, bár emlékeztetnek a látványvilág tárgyaira, közvetlenül nem feleltethetők meg azoknak. Kiállításunkon a látogató a totális érzéki élménytől elárasztva, a művész útját visszafelé bejárva indulhat el a kollázsok érintésével a látványvilág élményeinek tárgyi lenyomataiig.

• • •

Tóth Anna Eszter (1985) 2014-ben festőművészként diplomázott. 2016-ban Barcsay-díjat kapott. Jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetemen DLA hallgatója.

„A művészetem alapvetően a körülöttem lévő világ megfigyelésein alapszik. Érdeklődésem középpontjában olyan, számomra művészeti kvalitással rendelkező hétköznapi tárgyak és motívumok állnak, amelyek a természet és az ember közös tevékenységeinek köszönhetően kiszolgáltatottan, sorsukra hagyva léteznek. Az emberi gesztusok a szándékosságot, a természet tevékenységei a véletlent hordozzák magukban. Ezeket a szituációkat teremtem újra művészeti tevékenységem során. Az ösztönös, véletlenszerű és a kontrollált, tanult gesztusok együttes létezése foglalkoztat.”

Egyéni kiállításai:
2022 NO PALM TREE GROWS UNDER SMOOTH SEA (duó kiállítás, Kala Bencével), MKE-Profil Galéria, Budapest
2019 LAUNDRIES, Art9 Galéria, Budapest
2016 FLOW, L-Art Open Studios, Budapest
2015 TÖRÉS, Leányfalu, Faluház 2010 SKÓT TÁJKÉPEK, Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
2011 NORA_SKYPE, Körönd Galéria, Budapest

Csoportos kiállításai:
2022 JELENLÉTEM EVIDENS, Deák Erika Galéria, Budapest
2018 HIGHFIVE – Belgrád rkp,27.,pop-up, Budapest
2017 ELMOZDULÁSOK, Zim-zum csoport, MKE, Budapest
2016 A KÖNNYŰ NAP TEGNAP VOLT, Zim-zum csoport, Márai Center, Eger
2016 ’DUMADOMB’, Zim-zum csoport, Szolnoki Művésztelep
2016 BARCSAY DÍJASOK KIÁLLÍTÁSA, Ferenczy Múzeum, Szentendre
2015 ZOOM-IN ZOOM-OUT, Zim-zum csoport, Vármező Galéria, Budapest
2015 RUM-POP UP, Hotel Rum, Budapest
2014 ART FORWARD, pop up kiállítás, Budapest
2014 ZIM-ZUM VOL.3, Zim-zum csoport, Debreceni Természettudományi Intézet, Debrecen 2013 ZIM-ZUM VOL.2, Zim-zum csoport, Martfű Közösségi Ház, Martfű
2012 ZIM-ZUM, Zim-zum csoport Balassi Intézet, Prága
2011 FACEWORLD, Hattyúház, Pécs

Díjak:
2016 Barcsay Jenő-díj

• • •

Megnyitó: 2022. szeptember 28., szerda 18 óra
A kiállítást Kiss-Ványa Zsófia művészettörténész nyitja meg.

A kiállítás október 26-ig látható a Resident Art galériában (1085 Budapest, Horánszky utca 5.).
Nyitvatartás: szerdán, csütörtökön és pénteken 13-tól 18 óráig, szombaton 10-től 13 óráig