Egy hiányzó láncszem – Hortobágyi Endre kiállítása az újranyíló Resident Art galériában

2022 május 24, kedd

Újranyit a Resident Art galéria – visszatekintés az elmúlt évekre
Több mint három év után újra nyitja kapuit a Resident Art galéria. A 2018 ősze óta eltelt időszakban ugyan nem volt galériánk, de annál több mindent hoztunk létre a kortárs művészeti színtéren. A köztes időben Bánki Ákossal életre hívtuk a Resident Art Fair kortárs művészeti vásárokat, melyek keretében több száz feltörekvő és pályakezdő művésznek adtunk lehetőséget a bemutatkozásra, legfrissebb alkotásaik értékesítésére. Hat vásárt rendeztünk pop-up helyszíneken, melyek révén több tucat művész talált utat az kortárs műkereskedelem világába és sokan beléptek gyűjtőként a piacra. Időközben állandó munkatársunkat, Tóth Hajnát kiegészítve Batka Annamáriával és grafikusunkkal Solymosi Mórral bővült a Resident Art csapata. Immár így öten hoztuk létre 2019-ben a Garten Balaton kortárs művészeti fesztivált a Balaton északi partjának több településén, együttmőködésben a lovasi Nagy Gyula Alapítvánnyal, és két éve szakmai partnerként a kortárs fotográfia népszerűsítésének érdekében a CAPA Kortárs Fotográfiai Központtal, ahol a képzőművészetet középpontba állítva több tucat társművészeti programot kínálunk a művészetkedvelő közönség számára. Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a fesztivál. Mindeközben megszületett a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány, amely a képzőművészet megismertetésének és népszerűsítésének érdekében két kiadványt gondozott: Egy hiányzó láncszem címmel Hortobágyi Endre első monográfiáját, valamint Bánki Ákos képzőművész elmúlt tíz évét bemutató művészeti albumot. Ebben az időszakban érlelődött meg bennünk az elhatározás, hogy saját művészkörrel és állandó kiállítási térrel rendelkező galériát indítsunk, ahol teret adhatunk együttműködő művészeinknek, valamint vendégül láthatjuk azokat a vásárlókat, műkedvelőket és gyűjtőket, akik figyelemmel kísérik a Resident Art tevékenységét. Célunk továbbra is kettős: magas színvonalú kortárs művészetet közvetíteni, másrészt új gyűjtőket és vásárlókat bevonni a kortárs művészet világába − ennek érdekében folyamatosan szervezzük edukatív és érzékenyítő programjainkat. 2022. júniusától új helyszínen, a Horánszky u. 5. szám alatt nyitjuk meg a Resident Art kortárs művészeti galériát.

Egy hiányzó láncszem – Hortobágyi Endre kiállítása
Első kiállításunkon az elmúlt 20 évben szinte teljesen elfeledett festő, a Zuglói Körből induló Hortobágyi Endre műveiből válogatunk.
Hortobágyi festészetében két egymással vetélkedő festői látásmód találkozik; egyrészt a II. világháborút követő francia hagyomány festői néven ismert csoport lírai vagy motívumrejtő absztrakciója, amelyben a látvány absztrakciója és az egymásba átható formák a szubsztanciális egysége teljes képfelületet beborító színes festéknyalábok rendeződésében ölt testet. E látásmód a Zuglói Kör örökségeként, a hatvanas évektől kezdődően a teljes életművön érezhető. Egy másik műtárgycsoport a kalligráfia, az automatizmus és a gesztusfestészet határvidékén helyezhető el.
Hortobágyi már a Zuglói Körhöz való csatlakozását megelőzően, tehát a hatvanas évek legelején kezdett az automatizmus és a formakereső gesztus határterületére tehető műveket festeni. Számos tanulmány és formakereső tusfestmény tanúskodik a tökéletes forma megtalálására tett kísérletről. Több, kisebb-nagyobb változtatásokkal variálódó motívum ismétlődik, míg néhány megtalált forma végül a ’90-es évek nagyméretű olajfestményein nyeri el végső alakját.
A kiállítást a korai hatvanas évek tektonikus, negatív és pozitív formák egymást alakító játékában születő, nagy méretű olaj kompozíció indítja, amely a kilencvenes évek oldott gesztusaihoz képest még sokkal kötöttebb, statikusabb hatást kelt. Ezt követik azok a tusfestmények, amelyeken – a korai formák szerves folytatásaként – a gesztus lendülete és a kalligráfia kötött szabályai egyszerre vannak jelen. A válogatás két záróképében e két látásmód egyfajta szintéziseként nagyméretű olajfestmények kaptak helyet, melyben a motívumrejtő absztrakció és a kalligrafikus gesztus egy teljesen új festői minőségben ölt testet. A Zuglói Kör tanulságait és saját, ösztönösen megtalált stílusát Hortobágyi 25 év elteltével, a ’90-es évek elején egy teljesen egyedi festői világban szintetizálja, melynek legközelebbi rokonai Hans Hartung, Pierre Soulages és idehaza talán Nádler István nagy méretű gesztusfestményei, azzal a különbséggel, hogy Hortobágyi ritkán számolja fel teljesen a kapcsolatot a látvánnyal absztrakciójával.
Kiállításunk sok szempontból hiánypótló, hiszen a művésznek utoljára a halála évében, 1998-ban volt önálló kiállítása. Így a kiállítás az újrafelfedezés és a visszatérés lehetőségét kínálja egy minden szempontból egyedülálló, bemutatásra és megismerésre érdemes, de sajnálatos módon elfeledett életmű számára. A kiállításon megvásárolható az azonos című, Hortobágyi Endre festészetét bemutató kiadvány is.

Hortobágyi Endre (1941-1998)
Hortobágyi Endre 1957-től 1961-ig a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban tanult. Türk Péter osztálytársa volt, Göllner Miklós, Benedek Jenő és Basilides Sándor tanították. A gimnázium után többször felvételizett a Képzőművészeti Főiskolára, de jelentkezéseit, politikai okokból többször visszautasították. 1962-ben csatlakozott a Molnár Sándor vezette Zuglói Körhöz. A csoport lefordította és megvitatta a modern nemzetközi művészet számos forrásművét.
1963-ban az elsők között rendezett önálló műteremkiállítást Petrigalla Pál lakásán. Ezt követően a Zuglói Kör tagjaival szerepelt az ÚT ’66 és az Ady Endre Művelődési Központban megrendezett tárlaton. A két kiállítást később betiltották. A Zuglói Kör 1968-as felbomlása után más művészeti csoportosuláshoz nem csatlakozott.
A ’70-es években elszigetelődött és szinte remeteként alkotott Hűvösvölgyben, erdő széli otthonában. 1973-ban többedmagával kiállított a Balatonboglári Kápolnatárlaton, azonban ezt követően több mint tíz évig visszavonultan élt, kiállítása nem volt. 1975-től 1983-ig a Budapesti Közért Vállalatnál helyezkedett el grafikusként és kirakatrendezőként: saját sablon alapján ártáblákat készített. 1978-ban Párizsba utazott, amiért a szüleitől megörökölt telket Nagykovácsiban eladta. 1985 és 1990 között a Hotel Buda Pentában éjszakai mosogatóként kereste meg a vászonra valót.
1985-ben a fiatal művészettörténész, Andrási Gábor szervezett számára önálló kiállítást az Óbuda Galériában. Hosszú évek után ez volt az első nyilvános szereplése. 1990-ben a Fészek Klub Herman Termében megrendezett Invenciók című kiállítás után találkozott Vörösváry Ákos műgyűjtővel, aki pártfogásába vette. Vásárlásai révén főállású festőként tudott tevékenykedni 90-es években, és felkészülhetett az Ernst Múzeumban az 1996-ban megrendezett önálló életmű-kiállításra. Utolsó kiállítását a Színyei Szalonban rendezte Sinkovits Péter, 1998-ban. Ugyanebben az évben hunyt el hűvösvölgyi otthonában.

• • •

A kiállítás megtekinthető: 2022. június 2. – július 16.
Nyitvatartás: szerdán, csütörötökön és pénteken 13-18 óráig, valamint szombaton 10-13 óráig

Helyszín: Resident Art galéria (1085 Budapest, Horánszky u. 5.)

Megnyitó: 2022. június 2., csütörtök 19 óra
A kiállítást megnyitja: Pataki Gábor művészettörténész

Kurátorok: Schneller János művészettörténész és Bánki Ákos képzőművész